- جمعيت حاميان آزادي قدس شريف - http://hamyanequds.ir -

انتظار فرج

تاريخ انتشار مطلب : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ حديث هفته

اَفضَلُ العِبادَةِ بَعدَ المَعرِفَةِ اِنتِظارُ الفَرَج.

برترین اعمال بعد از معرفت ( توحید و معرفتِ حقایق الهی)، انتظار فرج است.

امام موسی کاظم (ع)


جمعيت حاميان آزادي قدس شريف: http://hamyanequds.ir

URL to article: http://hamyanequds.ir/?p=7840

انجمن حاميان آزادي قدس شريف.