اصل ماجرای فلسطین ۳

۶م خرداد, ۱۳۹۹ -

چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

آیت الله سیدعلی خامنه ای

 

هدف اسرائیل
هدف اسرائیل، توسعه است. دولت صهیونیستى به سرزمین فلسطین فعلى هم قانع نیست. اوّل یک وجب جا مى‏خواستند، بعد نصف زمین فلسطین را گرفتند، بعد همه سرزمین فلسطین را گرفتند، بعد به کشورهاى همسایه فلسطین – مثل اردن و سوریه و مصر – تجاوز کردند و زمینهاى آنها را گرفتند. الان هم هدف اساسى صهیونیزم، ایجاد اسرائیل بزرگ است. البته این روزها کمتر اسم مى‏آورند؛ سعى مى‏کنند کتمان کنند. باز هم به افکار عمومى دروغ مى‏گویند. چرا؟ چون در این مرحله‏اى که الان هستیم، احتیاج دارند که هدفهاى توسعه‏طلبانه خود را کتمان کنند! گرفتارى‏اى که امروز صهیونیستها دارند، این است که به صلح احتیاج مبرم دارند. چرا؟ چون بعد از سال ۱۹۴۷ تا سال ۱۹۶۷ مبارزه‏اى نبود و آن بیست سال در حال خوبى نگذشت. بعد هم که مبارزات مسلّحانه شروع شد. این مبارزات مسلّحانه از بیرون سرزمین فلسطین بود؛ همین سازمان آزادیبخش و بقیه گروهها، مرکزشان در اردن یا در سوریه یا در جاهاى دیگر بود.

رویای نیل تا فرات
صهیونیستها از اهداف خودشان منصرف نیستند. هدفِ «از نیل تا فرات» را که بر زبان آورده‏اند، پس نگرفته‏اند. هنوز هم قصدشان این است که از نیل تا فرات را بگیرند! منتها، استراتژى صهیونیستها این است که ابتدا با حیله و ترفند، جاى پاى خودشان را قرص کنند و بعد که جاى پا محکم شد، با فشار و حمله و آدمکشى و استفاده از زور و خشونت، تا جایى که مى‏توانند پیش بروند!
امروز، تصرّف غاصبانه آنها، مخصوص فلسطین نیست. اگر بتوانند باز هم این تجاوز و توسعه طلبى را ادامه خواهند داد. امروز، شرایط دنیا برایشان آماده نیست. صبر مى‏کنند، آن وقتى که احساس کردند شرایط اطرافشان آماده است و مى‏توانند، آن وقت باز هم تجاوز را ادامه خواهند داد.
آنها به این چیزهایى که امروز در اختیارشان است، قانع نیستند. آنها معتقدند که از آن طرف تا مدینه و از این طرف تا فرات، متعلّق به آنهاست! آنها کشور عظیمى که منابع آبى کافى در اختیار داشته باشند، مى‏خواهند. آنها در صددند بر تمام کشورهاى اطراف خود و بر تمام منطقه خاورمیانه، سلطه اقتصادى و سیاسى و نظامى و اجتماعى داشته باشند. آنها به آنچه که امروز دارند، قانع نیستند.

خطر رژیم صهیونی
امروز دولت غاصب صهیونیست، بزرگترین خطر براى حال و آینده‏ى جهان اسلام است و بر مسلمین است که براى علاج این خطر و رفع ظلمى به این عظمت، درصدد علاج و چاره باشند.
امروز در منطقه ما، خطرى که امنیت منطقه و تمامیت ارضى کشورهاى منطقه و همسایه خود را تهدید مى‏کند، خطر رژیم اشغالگر قدس است. ملتها و دولتهاى منطقه باید این حقیقت را با تمام وجود، احساس و ادراک کنند. بدیهى است، هر کس که آن رژیم متجاوز و متعرّض و غیر قانونى را پشتیبانى مى‏کند، در جرائم آن، سهیم و شریک است. امروز صهیونیستها و پشتیبانانشان آن قدر گستاخ شده‏اند و وقاحت را به جایى رسانده‏اند که در اطراف دنیا راه مى‏افتند و علیه جمهورى اسلامى، تبلیغ مى‏کنند! اگر ملتها و دولتهاى منطقه، فراموش نکنند که نظام غاصب صهیونیستى براى چه و چگونه به وجود آمد، گستاخى او به این‏جاها نمى‏رسد؛ و الاّ ملتهاى منطقه را خطر بزرگى تهدید مى‏کند. پشتیبانان رژیم صهیونیستى هم در هر تعرّض و تجاوز و حرکتى که علیه کشورهاى همسایه سرزمین مقدّس فلسطین انجام گیرد، سهیم خواهند بود.
ادامه دارد…


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

ارسال نظر


+ 7 = 11