روز جهانی قدس؛سیاست ها وراهبردها    

۵م خرداد, ۱۳۹۹ -

چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

 

حضرت امام خمینی (س)

اعلام روز جهانی قدس
من در طی سالیان دراز، خطر اسرائیل غاصب را گوشزد مسلمین نمودم که اکنون این روزها به حملات وحشیانه خود به برادران و خواهران فلسطینی شدت بخشیده است و بویژه در جنوب لبنان به قصد نابودی مبارزان فلسطینی پیاپی خانه و کاشانه ایشان را بمباران می کند. من از عموم مسلمانان جهان و دولت های اسلامی می خواهم که برای کوتاه کردن دست این غاصب و پشتیبانان آن به هم بپیوندند و جمیع مسلمانان جهان را دعوت می کنم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را که از ایام قدر است و می تواند تعیین کننده سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد به عنوان روز قدس انتخاب و طی مراسمی همبستگی بین المللی مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان اعلام نمایند. از خداوند متعال پیروزی مسلمانان را بر اهل کفر خواستارم.
روز تقابل مستضعفین با مستکبرین
روز قدس، یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابله ملت هایی است که در زیر فشار ظلم ‌آمریکا و غیر آمریکا بودند، در مقابل ابرقدرت هاست. روزی است که باید مستضعفین مجهز بشوند در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند. روزی است که بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین این روز را روز قدس می‌دانند و عمل می‌کنند به آنچه باید بکنند و منافقین، آنهایی که با ابرقدرتها در زیر پرده آشنائی دارند و با اسرائیل دوستی، در این روز بی‌تفاوت هستند، یا ملت ها را نمی‌گذارند که تظاهر کنند. روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملت های مستضعف معلوم شود. باید ملت های مستضعف اعلام وجود بکنند در مقابل مستکبرین، باید همانطور که ایران قیام کرد و دماغ مستکبرین را به خاک مالید و خواهد مالید،‌ تمام ملت ها قیام کنند و این جرثومه‌های فساد را به زباله‌دان ها بریزند.

روز احیای اسلام
[...] روز قدس روز اسلام است. روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد و احیا بکنیم و قوانین اسلام در ممالک اسلامی اجرا بشود. روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت ها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطره شما، به واسطة عمال خبیث شما، واقع نخواهد شد. روز قدس، روز حیات اسلام است، باید مسلمین بهوش بیایند، باید بفهمند قدرتی را که مسلمین دارند؛ قدرت های مادی، قدرت های معنوی. مسلمین که یک میلیارد جمعیت هستند و پشتوانۀ خدایی دارند و اسلام پشتوانه آنهاست و ایمان پشتوانه آنهاست از چه باید بترسند؟… دولتهای عالم بدانند که اسلام شکست بردار نیست. اسلام و تعالیم قرآن بر همه ممالک باید غلبه کند، دین باید دین الهی باشد، اسلام دین خداست و باید در همة اقطار اسلام پیشروی کند. روز قدس، اعلام یک چنین مطلبی است، ‌اعلام به این است که مسلمین به پیش! برای پیشرفت در همه اقطار عالم. روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است، روز حکومت اسلامی است، روزی است که باید جمهوری اسلامی در سراسر کشورها، بیرق آن برافراشته شود، روزی است که باید به ابرقدرتها فهماند که دیگر آنها نمی‌توانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند.

روز نمایش اقتدار مسلمانان
من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم(ص) می‌دانم و روزی است که باید ما، تمام قوای خودمان را مجهز کنیم؛ و مسلمین از آن انزوایی که آنها را کشانده بودند، خارج شوند و با تمام قدرت و قوت در مقابل اجانب بایستند و ما در مقابل اجانب، با تمام قوا ایستاده‌ایم، و نخواهیم اجازه داد کسان دیگر در مملکت ما دخالت کنند و مسلمین نباید اجازه بدهند که کسان دیگر در ممالکشان دخالت کنند. در روز قدس، ملت ها باید به حکومت هایی که خائن هستند، هشدار دهند. روز قدس، روزی است که ما خواهیم فهمید چه اشخاصی و چه رژیم هایی با توطئه‌گرهای بین‌المللی موافقت دارند و با اسلام مخالفت. آنهایی که شرکت ندارند، مخالف با اسلام هستند و موافق با اسرائیل و آنهایی که شرکت کردند، متعهد هستند و موافق با اسلام و مخالف با دشمنان اسلام که در رأس آنها آمریکا و اسرائیل است. روز امتیاز حق از باطل است، روز جدایی حق و باطل است.

روز بسیج جهانی مسلمانان در قالب حزب الله
روز قدس یک روز اسلامی است و یک بسیج عمومی اسلامی بود و امیدوارم که این امر، مقدمه باشد از برای یک حزب مستضعفین بر تمام دنیا و من امیدوارم که یک حزب به اسم حزب مستضعفین در تمام دنیا بوجود بیاید و همه مستضعفین باهم در این حزب شرکت کننند و مشکلاتی که سر راه مستضعفین است از میان بردارند و قیام در مقابل مستکبرین و چپاولگران شرق و غرب کنند و دیگر اجازه ندهند که مستکبرین بر مستضعفین عالم ظلم کنند، و ندای اسلام را و وعده اسلام را که حکومت مستضعفین بر مستکبرین است، و وراثت ارض برای مستضعفین است متحقق کنند. تاکنون مستضعفین متفرق بودند و با تفرقه، کاری انجام نمی گیرد. اکنون که نمونه ای از پیوند مستضعفین در بلاد مسلمین تحقق پیدا کرد. این نمونه باید به یک سطح وسیعتری در تمام قشرهای انسان های تاریخ تحقق پیدا کند به اسم «حزب مستضعفین» که همان «حزب الله» است و موافق اراده خدای تبارک و تعالی است که مستضعفین وارث ارض باید بشوند.
باید آقایان توجه کنند، تمام مسلمین توجه بکنند، روز قدس روزی است که باید تمام ملت های اسلام با هم توجه بکنند و این روز را زنده نگه دارند. [...] شما مطمئن باشید که اگر سست بگیرید،اینها تا فرات می خواهند بروند، این ها همه اینجا را ملک خودشان می گویند هست.
مبدأ بیداری اسلامی
روز قدس که همجوار قدر است لازم است که دربین مسلمانان احیا شود و مبدأ بیداری و هشیاری آنان باشد و از غفلتهایی که در طول تاریخ، خصوصاً سده های اخیر شده است بیرون آیند تا آن روز هشیاری و بیداری از دهها سال ابرقدرتها و منافقان جهان والاتر باشد و مسلمانان جهان مقدرات خود را خود و بدست قدرت خود پی ریزی و پایه گذاری کنند. در شب قدر مسلمانان با شب زنده داری و مناجات خود از قید بندگی غیر خدای تعالی که شیاطین جن و انس اند رها شده و به عبودیت خداوند در می آیند و در روز قدس که آخرین روزهای «شهرالله اعظم» است سزاوار است که همه مسلمانان جهان از قید اسارت و بردگی شیاطین بزرگ و ابرقدرتها رها شده و به قدرت لایزال الله بپیوندند و دست جنایتکاران تاریخ را از کشورهای مستضعفان قطع و رشتة طمع آنان را بگسلانند.

خیزش اسلامی برای آزادی فلسطین
هان، ای مسلمانان جهان و مستضعفان گیتی به پا خیزید و مقدرات خود را بدست گیرید، تا کی نشسته اید که مقدرات شما را واشنگتن یا مسکو تعیین کنند؟ تا کی باید قدس شما درزیر چکمة‌ تفاله های امریکا، اسرائیل غاصب پایکوب شود؟ تا کی سرزمین قدس، فلسطین، لبنان و مسلمانان مظلوم آن دیار در زیر سلطة جنایتکاران بسر برند و شما تماشاچی باشید و بعضی حکام خائن شما آتش بیار آنان باشند؟ تا کی قریب یک میلیارد در جهان و قریب صد میلیون عرب با کشورهای وسیع و ذخایر بی پایان، شاهد چپاولگریهای شرق و غرب و ستمگریها و قتل عام های غیرانسانی آنان و تفاله های آنان باشند؟ تا کی تحمل جنایات وحشتناک بر برادران افغانستان و لبنان را نموده و به ندای آنان جواب نمی دهند؟ تا کی به جای مقابله با دشمنان اسلام و برای نجات قدس از اسلحة گرم و قدرت نظامی و الهی غفلت نموده و با کارهای سیاسی و برخوردهای سازشکارانه با ابرقدرتها وقت گذرانده و به اسرائیل مهلت جنایتهای بی امان داده وشاهد قتل عامها باید بود؟
آیا سران قوم نمی دانند وندیده اند که مذاکرات سیاسی با سیاستمداران قدرتمند و جنایتکاران تاریخ، قدس و فلسطین و لبنان را نجات نخواهد داد و هرروز بر جنایات و ستمگریها افزوده خواهد شد؟ باید برای آزادی قدس از مسلسهای متکی بر ایمان و قدرت اسلام استفاده شود و بازیهای سیاسی را که از آن بوی سازشکاری و راضی نگه داشتن ابرقدرتها به مشام می رسد کنار گذاشت.
خداوند انشاءالله ما را موفق کند به این که یک روزی برویم و در قدس نماز بخوانیم.

—————————–

پاورقی

۱- پیام امام برای اعلام روز جهانی قدس: تاریخ ۱۶/۵//۵۸، صحیفه نور، ج۸، ص۲۲۹

۲- پیام امام، تاریخ ۲۵/۵//۵۸، صحیفه نور، ج۸، ص۲۳۴-۲۳۳٫

۳- بیانات امام، تاریخ ۲۷/۵//۵۸، صحیفه نور، ج۸، ص۲۵۰٫

۴- بیانات امام، تاریخ ۱۵/۵//۵۸، صحیفه نور، ج۱۲، ص۲۷۵٫

۵-  بیانات امام، تاریخ ۱۵/۵//۵۸، صحیفه نور، ج۱۲، ص۲۷۵٫

شما مطمئن باشید که اگر سست بگیرید، اینها تا فرات میخواهند بروند، اینها همه اینجا را ملک خودشان میگویند هست.

۶- پیام امام، تاریخ ۱۰/۵//۶۰، صحیفه نور، ج۱۵، ص۷۴٫

۷- بیانات امام، تاریخ ۱۵/۵//۵۹، صحیفه نور، ج۱۲، ص۲۷۶٫

 


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

ارسال نظر


5 + 3 =