- جمعيت حاميان آزادي قدس شريف - http://hamyanequds.ir -

طرح “حاج قاسم سلیمانی” گرافیست لبنانی

تاريخ انتشار مطلب : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ اخبار,ادبيات مقاومت

“حاج قاسم سلیمانی” که توسط “عباس منصور” گرافیست لبنانی در ایام شهادت سردار رشید اسلام طراحی شده است.

 


جمعيت حاميان آزادي قدس شريف: http://hamyanequds.ir

URL to article: http://hamyanequds.ir/?p=7625

انجمن حاميان آزادي قدس شريف.