- جمعيت حاميان آزادي قدس شريف - http://hamyanequds.ir -

خوش بینی

تاريخ انتشار مطلب : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ حديث هفته

خوش بینى، اندوه را مى کاهد و از افتادن در بند گناه مى رهاند
حُسنُ الظَّنِّ یُخَفِّفُ الهَمَّ، و یُنجِی مِن تَقَلُّدِ الإثمِ

امام على(ع)

میزان الحکمه،جلد ۶،ص ۵۶۸


جمعيت حاميان آزادي قدس شريف: http://hamyanequds.ir

URL to article: http://hamyanequds.ir/?p=7575

انجمن حاميان آزادي قدس شريف.