قارون زادگان (قسمت سوم)

۲۸م شهریور, ۱۳۹۸ -

چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

لزلی وکسنر Leslie Wexner؛ ۳/۴ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۲۴۸٫

ـ دانیل زیف  Daniel Ziff ؛ ۲/۴ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۲۵۵٫

ـ دِرک زیف  Dirk Ziff ؛ ۲/۴ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۲۵۵٫

ـ لئونارد استرنLeonard Stern؛ ۲/۴ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۲۵۵٫

ـ هنری کراویس  Henry Kravis؛ ۴ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۲۷۶٫

ـ میچل ریلز Mitchell Rales؛۷ /۳ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۲۹۶٫

ـ جورج آر. رابرتس George Roberts؛ ۶/۳ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۳۰۴٫

ـ رونالد لادرRonald Lauder ؛ ۴/۳ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۳۳۰٫

ـ   استیون ریلز Steven Rales؛ ۳/۳ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۳۴۴٫

ـ ادوارد اس. لمپرت Edward Lampert؛ ۱/۳ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۳۶۷٫

ـ کارن پریتزکر Karen Pritzker؛ ۱/۳ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۳۶۷٫

ـ استیون اسپیلبرگ Steven Spielberg؛ ۳ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۳۷۷٫

ـ هیم سابان HaimSaban؛ ۹/۲ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۴۰۱٫

ـ مالکوم گلیزر Malcolm Glazer & family؛ ۷/۲ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۴۴۲٫

ـ آنتونی پریتزکرAnthony Pritzker ؛ ۶/۲ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۴۶۴٫

ـ جی رابرت پریتزکر Jay Robert (J.B.) Pritzker؛ ۶/۲ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۴۶۴٫

ـ استنلی دراکن ملیر Stanley Druckenmiller؛ ۵/۲ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۴۹۱٫

ـ آلفرد توبمن۵ Alfred Taubman ؛ ۵/۲ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۴۹۱٫

ـ تام تی. گورس Tom Gores؛ ۴/۲ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۵۲۱٫

ـ آندریاس بچتولشیم Andreas von Bechtolsheim؛ ۳/۲ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۵۴۶٫

ـ مارک کوبان Mark Cuban؛ ۳/۲ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۵۴۶٫

ـ دوریس فیشر Doris Fisher؛ ۳/۲ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۵۴۶٫

ـ رابرت فریدلند Robert Friedland؛ ۳/۲ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۵۴۶٫

ـ فیلیپ فراست Phillip Frost؛ ۳/۲ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۵۴۶٫

ـ برنارد مارکوس Bernard Marcus؛ ۳/۲ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۵۴۶٫

ـ مایکل میلکن Michael Milken؛ ۳/۲ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۵۴۶٫

ـ مورتیمر زوکرمن Mortimer Zuckerman؛ ۳/۲ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۵۴۶٫

ـ توماس جی. پریتزکر Thomas Pritzker؛۲/۲ میلیارد دلار؛ رتبۀ ۵۷۸٫

پاورقی:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۵٫ این نام را به صورت تابمن نیز نوشته‌اند. مبنای ما در انتخاب صورتِ «توبمن» این منبع بوده است: فرهنگ تلفظ نام‌های خاص (تاریخی و جغرافیایی) همراه با راهنمای تلفظ حروف لاتینی در بیش از سی زبان؛ فریبرز مجیدی؛ انتشارات فرهنگ معاصر؛ تهران؛ ۱۳۸۸؛ ص ۶۴۹٫


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

ارسال نظر


8 + 2 =