پول و کنترل فرهنگ * (قسمت اول)

۱۲م تیر, ۱۳۹۸ -

چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

نگاهی به رابطه صهیونیست ها با فرهنگ و منابع تجاری آنها

بیست و سه چهارسال قبل کتابی منتشر شد به نام «کنترل فرهنگ»(۱) این کتاب توضیح می داد که سه بنیاد آمریکایی وابسته به سه قطب ثروت و سرمایه آمریکا، چگونه برنامه ریزی کرده اند تا به وسیله فرهنگ و فکر، سلطه خود را چه بر آمریکا و چه بر کشورهای دنیا و مخصوصاً کشورهای جهان سومی اعمال کنند. آنها با کمک مالی به دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و با پولهای هنگفت نقطه نظرات و مقاصد خود را به آنها دیکته کرده و با تعیین هدف مشخص، آن موسسات را وا می دارند تا تحقیقاتی کنند که به همان اهداف و مقاصد آنها برسند.

«از آغاز، بنیادهای کارنگی، فورد و راکفلر نسبت به مسائل آموزشی و فرهنگی توجهی ویژه مبذول داشته اند. این فعالیت باعث گردید بنیادها نقش حساس را در تولید و اشاعه انواع خاصی از دانش و باورها ایفا کنند… همچنین … سلطه ایدئولوژیک چگونه در جهت پیشبرد منافع و علایق طبقه صاحب ثروت به کار گرفته می شود و در عین حال توجه عالم را از آن دسته از مسائلی که از نظر این طبقه کم اهمیت و یا تهدیدکننده منافع است، منحرف می کند. استدلال مشابهی توجیه گر تخصیص منابع مالی هنگفتی بوده است که پس از سال ۱۹۵۰ از سوی بنیادهای کارنگی، فورد و راکفلر به توسعه نهادهای آموزشی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین اختصاص داده شده است.»

«پس از جنگ جهانی دوم(۲) زمانی که رفاه ملی ایالات متحده، ابعاد جهانی یافت، بنیادهای عمده به طور روافزون به حمایت از نهادهای آموزشی در مناطق مهم استراتژیکی جهان مبادرت ورزیدند با این امید که این نهادها بتوانند به تربیت افرادی توفیق یابند که نگرش آنان در مورد منافع ملی ایالات متحده، سازگار با همان دیدگاهی باشد که از سوی بنیادهای حامی چنین نهادهایی پذیرفته شده است. این افراد نیز به نوبه خود جهان پیرامون خود را به گونه ای شکل می دهند که متضمّن حفظ و گسترش منافع آمریکا باشد.»(۳)

این بیان صریح را که متعلق به نیم قرن قبل است مقایسه کنید با روشنفکران ما که معتقد بودند اینقدر مرگ بر آمریکا نباید گفت و نباید رابطه ما با آمریکا گسسته شود و منافع ملی ما ایجاب می کند که با آمریکا رابطه دوستانه داشته باشیم. روشنفکران غربزده ای که با سوروس – سرمایه دار یهودی آمریکایی- پالوده می خوردند و در میهمانیهایش شرکت می کردند و وقتی جایشان در ایران تنگ می شد به انگلیس و آمریکا پناهنده می شدند تا در رادیوهای فارسی – که با سرمایه های ماردوخ (مورداک)، ثروتمند یهودی دیگر، راه اندازی شده – علیه کشور ما و دین ما سخن پراکنی کنند.

«… بنیادها به واسطه منابع مالی سرشاری که در اختیار گردانندگانشان قرار دارد، در موقعیتی قرار گرفته اند که بتوانند پژوهش درباره موضوعات خاصی را تشویق کنند و موضوعات دیگر را مورد بی توجهی قرار دهند یا آن را بی اهمیت جلوه دهند… وظیفه «قبولاندن» را عمدتا روشنگرایی تقبل می کنند که به گفته بتیز (Bates) می خواهند جهان بینی حکومت کنندگان را به حکومت شوندگان منتقل کنند و به این وسیله توافق توده ها را برای پذیرش آزاد نظم و قانون کشور تضمین نمایند.»(۴)

«برنامه های بنیادها به منظور تربیت رهبران اصلاح طلب طراحی شدند.»(۵)

«یکی از نخستین طرح هایی که اندکی پس از تأسیس بنیاد کارنگی در سال ۱۹۰۲ از سوی هیأت امنای مزبور به مرحله اجرا در آمد نوشتن تاریخ اقتصادی ایالات متحده بود. نتایج این پروژه از پیش تعیین شده بود چرا که مورخان و اقتصاددانانی که انتخاب شده بودند با ای. آر. ا. سلیگمن(۶) مشاور این طرح – که فرزند یکی از خانواده های سرشناس بانکدار نیویورک بود – اتفاق نظر داشتند که هدف علم اقتصاد نشان دادن این است که ثروت خصوصی و رفاه عمومی مانعه الجمع نیستند.»(۷)

شمس الدین رحمانی

منابع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*کنترل فرهنگ (نقش بنیادهای کارنگی، فورد و راکفلر در سیاست خارجی آمریکا)؛ تألیف ادوارد برمن؛ ترجمه دکتر حمید الیاسی؛ نشر نی؛ چاپ اول؛ ۱۳۶۶؛ قطع رقعی؛ ۳۱۴ صفحه. قابل توجه است که کارنگی یهودی است و راکفلر یهودی الاصل و ظاهراً پروتستان و فورد – همان هنری فورد آمریکایی است که ثروتمند و صنعتگری آمریکایی و ضد یهود بود، تحت فشارهای فراوان، مجموعة ثروتها و داراییهایش عاقبت در جهت همراهی و همدلی با یهودی ها قرار گرفت. احتمالاً تعمداً بنیاد فورد را در این گونه برنامه ها وارد کرده اند تا خاطرة ضدیت او با یهود یها و دفاع از خانواده و اخلاق را مخدوش و نابود کنند.

 ۱ – کنترل فرهنگ: ادوارد برمن؛ ترجمه دکتر حمید الیاسی؛ نشر نی ص ۱۷ و ۱۸٫

۲ – جنگ جهانی دوم از سال ۱۹۳۹ شروع و در ۱۹۴۵ تمام شد.

۳ – همان، ص ۱۹


فرستاده شده در اخبار | بدون نظر

ارسال نظر


2 + = 6