- جمعيت حاميان آزادي قدس شريف - http://hamyanequds.ir -

ناپایدار

تاريخ انتشار مطلب : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ اخبار,ادبيات مقاومت

 [1] ای روندگان از بین کلمات گذرا!

نامهایتان را بردارید و برگردید

ساعتهای خود را از وقت ما عقب بکشید و برگردید

از آبی دریا و ماسه های خاطرات

هر چه می خواهید، بربایید

هر چه می خواهید، عکس بگیرید

تا بدانید که نمی دانید

چگونه سنگی از سرزمین ما

سقف آسمان  را می سازد

***

شمشیر از شما، تکه سنگی از ما

گاز اشک آور از شما، باران از ما!

ای روندگان از میان کلمات گذرا!

چون غباری تلخ بگذرید

هر جا خواستید بروید

امّا از میان ما

مانند حشرات بالدار

نگذرید!

محمود درویش – فلسطین

ترجمه نرگس گنجی


جمعيت حاميان آزادي قدس شريف: http://hamyanequds.ir

URL to article: http://hamyanequds.ir/?p=6939

URLs in this post:
[1] Image: http://hamyanequds.ir/?attachment_id=6940

انجمن حاميان آزادي قدس شريف.