دانشمند کُشی (قسمت سوم)

۲۴م بهمن, ۱۳۹۷ -

چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

صهیونیسم و ادعای دروغین هولوکاست

یوسییف همچنین تاکید کرد که دولت صهیونیستی بر پایه ادعاهای دروغین و سیطره سرمایه و لابی رسانه های گروهی صهیونیستی در غرب شکل گرفته است: «زمانی که رژیم اسرائیل اعلام موجودیت کرد، همه شهروندان اتحاد جماهیر شوروی و روسیه فکر می کردند که شمار کشته شدگان یهودی در جنگ دوم جهانی ۶ میلیون نفر بوده است. ولی هیچکس نمی دانست این عدد از کجا آمده است. رسانه های وابسته نیز این اندیشه را رواج می دادند که آسیب دیدگان جنگ و فاشیسم، بیش از هرکسی در جهان، یهودیان هستند، شرایط به صورتی بود که در اروپا و اتحاد جماهیر شوروی فضای همدردی و محبت با یهودیان خیلی قوت یافته بود، در حالی که ما روس ها به تنهایی ۲۵ میلیون نفر در طول جنگ از دست داده بودیم. به هر حال، استالین و دولتش زمان به رسمیت شناختن اسرائیل، تحت تاثیر تبلیغات صهیونیستی قرار گرفته و اشتباه کردند.»

یوسییف در همان مصاحبه گفت: «دموکراسی به معنای شناخت حقوق مساوی برای فلسطینی ها و یهودی ها نیست. خود یهودی ها قائل به حقوق برابر خودشان با دیگر انسان ها نبوده و ادعایشان مبنی بر آن است که قوم برگزیده خدا هستند. بر همین اساس ما همانند آنها انسان نیستیم، اصلا امکان ندارد که الاغ هایی همانند ما بخواهند با انسان هایی مانند یهودیان به مساوات و برابر زندگی کنند. پس باید تفکر یهودیَت نابود شود. همچنین کلیت آیینی که صهیونیست ها به عنوان مبنای سیاست خود به کار گرفته اند ازبین برود.»

 

آثار علمی و تحقیقی یوسییف

از جمله آثار یوسییف عبارتند از: فاشیسم در سایه ستاره شش ضلعی، صهیونیسم در نظریه و اجرا، تخریب اندیشه ای صهیونیسم، صهیونیسم در روسیه، طبیعت و ساختار و فعالیت جهانی صهیونیسم (رساله دکتری)، جنگ افکار در جهان معاصر، گسترش ایدئولوژی و فکر در غرب و…

یوسییف در جنگ افکار در جهان معاصر ،درباره مبارزه با تفکر صهیونیسم چنین می گوید:

«جنگ آرامش را درک می کند و به همین خاطر گاه گاهی غوغای سنگرها، آژیر موشک و غرش توپخانه ها ساکت می شود، ولی در جنگ فکری، هیچ زمانی برای آرامش تعریف نشده است… چنین جنگی محدود به سرزمین خاصی نیست، هر انسانی در آن یک رزمنده و جنگجو به شمار می رود و تا گذر زمان به قوت خود باقی باشد، آتش جنگ افکار و اندیشه سردی نخواهد پذیرفت.»

 

مترجم: اصغر علی کرمی

 


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

ارسال نظر


2 + = 3