- جمعيت حاميان آزادي قدس شريف - http://hamyanequds.ir -

زنان و ادبیات مقاومت فلسطین (قسمت چهارم)

تاريخ انتشار مطلب : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ اخبار,ادبيات مقاومت

شاعره ای از شهر ناصره

اسمی طوبی (۱۹۸۳-۱۹۰۵) نویسنده وشاعر دیگر فلسطینی است. او در شهر ناصره به دنیا آمد. پدرش شاعر بود. یا بلادی (ای سرزمین من) از جمله اشعار اسمی طوبی است:

من همانم که ظلم صراحتم را

ویران ساخت

و با قلبم جنگید

و زخم هایم را

خونین کرد.

عزم در کنارم، غرش کرد

چون غرش بادها

]…[

ای اشکها،  من اشک هایم را،

پاک کرده ام

چرا که قسم یاد کرده ام

بعد از امروز

اشکی نریزم

ای زخم ها

من زخم هایم را

پانسمان کرده ام

سوگند یاد کرده ام

بر فراز چوبه دار

صلیبم را

به دوش بکشم

من سوگند یاد کرده ام

که خمیده نشوم

پای صلیبم

ای سرزمین من

آزادی را

مهر سرخی است

مطمئن باش

ما عزم کرده ایم

که برای سرنوشت

قوی باشیم

عقاب باشیم برای پرواز

نه پرنده لاغر

و فدای تو

فدای خاکت ای پاک ترین زمین

ما آن قدر پیش رفته ایم

که از نا ممکن

تخطی کرده ایم.

 

مژده پاک سرشت

 


جمعيت حاميان آزادي قدس شريف: http://hamyanequds.ir

URL to article: http://hamyanequds.ir/?p=6552

انجمن حاميان آزادي قدس شريف.