حماسه حسینی؛تکلیف و مقتضیات دوران ما (قسمت دوم)

۱۴م شهریور, ۱۳۹۹ -

چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

تکلیف و مقتضیات زمان ما؟

ما بنشینیم و بگوییم عنصر امر به  معروف و نهی  از منکر در نهضت حسینی، یک عامل بزرگ که حسین (ع) را به حرکت واداشت، او را از جا تکان داد، امر به معروف بود، حسین بن علی به امر به  معروف و نهی   از منکر ارزش داد؛ اسلام برای امر به  معروف و نهی  از منکر ارزش درجة اول قائل است، یعنی آن را یکی از ارکان تعلیمات خودش می داند، اگر این رکن نباشد سایر تعلیمات نمی  توانند کار کنند؛ این  ها درست، ولی ما چه کار کنیم؟ آیا ما دائم از گذشته صحبت کنیم؟ یا گذشته برای آینده است؟ آینده و گذشته را باید با یکدیگر متصل کرد. از نهضت حسینی در همین زمینه استفاده کرد، مردم را آگاه نمود.

ببینید چه می  کنند؟ چگونه تبلیغ می  کنند؟ چگونه کتاب می  نویسند و چگونه باید بنویسند؟ دربارة چه مسائلی باید فکر کنند و دربارة چه مسائلی حساسیت دارند؟ ببینیم علی  بن  ابیطالب (ع) و حسین  بن  علی (ع) روی چه مسائلی حساسیت داشتند، ما هم روی همان مسائل حساسیت نشان دهیم. چرا آن ها روی مسائلی حساسیت نشان می دهند و ما روی مسائل دیگر؟۱۲

این مطلب را که امر به  معروف و نهی  از منکر ارزش نهضت حسینی را بالا برد و هم چنین نهضت حسینی امر به  معروف و نهی  از منکر را ارزش و اعتبار و آبرو داده فهیمیدیم.

حال چه کار کنیم که خودمان ارزش پیدا کنیم، به صورت یک ملت با ارزش درآییم، به صورت یک ملت معتبر و با آبرو درآییم؟۱۳ اگر  می  خواهیم به خودمان ارزش بدهیم، اگر  می  خواهیم قیمت پیدا کنیم، اگر می  خواهیم در نزد خدا و پیغمبر خدا محترم باشیم، در نزد ملل جهان محترم باشیم، باید این اصل را زنده کنیم.

خطر امروز

اگر پیغمبر اسلام زنده بود امروز چه می  کرد؟ دربارة چه مسأله  ای می  اندیشید؟ واللهِ و باللهِ قسم می  خورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود می  لرزد. این یک مسأله دو دوتا چهارتاست. اگر کسی نگوید، گناه کرده است. من اگر نگویم والله مرتکب گناه شده  ام، و هر خطیب و واعظی اگر نگوید مرتکب گناه شده است.۱۴

باید در منابر، این گونه قضایا به اطلاع مردم رسانده شود.

آیا الان شما می  دانید که بر سر برادران مسلمان شما در شهرهایی که سابقاً جزء ایران بود و امروز جزء کشورهای کمونیستی است چه می  گذرد؟ آیا می  دانید در ترکستان  شرقی بر مسلمانان چه  می  گذرد؟ آیا می  دانید وضع مسلمین در کشمیر چگونه است؟ آیا از آوارگان فلسطین اطلاعی دارید؟ آیا می دانید که اسرائیل امروز چه خطر بزرگی برای عالم اسلام است؟۱۵

واللهِ و بالله ما در برابر این قضیه مسؤولیم. به خدا قسم مسؤولیت داریم. به خدا قسم ما غافل هستیم. والله  قضیه ای که دل پیغمبر اکرم را امروز خون کرده است، این قضیه است. داستانی که دل حسین بن علی را خون کرده است این قضیه است.

[...] اگر حسین  بن  علی بود می  گفت: اگر می  خواهی برای من عزاداری کنی، برای من سینه و زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد، شمر امروز موشه دایان است. شمر هزار و سیصد سال پیش مُرد، شمر امروز را بشناس.۱۶

ما امروز دو خطر بزرگ داریم، دو خطر بزرگ متوجه عالم اسلام است.

[...] آن دو خطر یکی کمونیزم است و دیگر صهیونیسم، یعنی خطر جهود؛ یکی کفر صریح است و دیگری نفاق.

[...] این دو تا شاهرگ اسلام را می  زنند، مثل دو تیغه یک  به کار افتاده  اند که ریشه اسلام را ببُرند. مسلمانان باید کاملاً هوشیار باشند و به این دو خطر توجه داشته باشند. شما می شنوید در کشورهای عربی روابط فلان دولت با فلان دولت چه شد، سوریه با مصر چطور؟ اردن با سوریه چطور، عربستان سعودی چطور؟ بدانید که در همه این قضایا انگشت اسرائیل در کار است.

این خطر را باید به مردم گفت. باید مردم را هوشیار و آگاه کرد.

[...] ما باید بدانیم ماتریالیسم چه فعالیت  ها دارد، صهیونیزم چه فعالیت  ها دارد. اطلاع و آگاهی از این  ها و گفتن و بازگو کردن این  ها واجب است.

کرسی حسین  بن  علی علیه  السلام اگر این طور باشد می  تواند حافظ اسلام باشد. فلسفه عزاداری حسین  بن علی این  ها است. و الا چه فایده  ای به حال حسین  بن  علی که برایش گریه بکنیم؟

او چه احتیاجی دارد به گریة ما و شما.

حسین  بن  علی می  خواهد نام او، مکتب او زنده باشد، در مکتب او با هر باطلی بجنگیم، با کمونیزم بجنگیم؛ با ظلم، با بی  عدالتی، با فساد، با فحشا، با قمار، با مسکرات مبارزه کنیم.

[...] آرزوی شرکت در حادثه  ای که از آن هزار و سیصد سال گذشته، معنی ندارد؛ این  ها برای این است که ما همیشه به خودمان تلقین کنیم و حسین  بن  علی را به صورت یک مکتب زنده حفظ کنیم اگر شخص حسین  بن علی شهید شد، مکتب او زنده است؛ در مکتب حسین و در زیر لوای حسین مبارزه کنیم، در سایة حسین در راه حق قدم برداریم.۱۷

 

 

پاورقی:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۲- همان، ص ۲۸۷

۱۳- همان، ص ۲۸۶

۱۴- همان، ص ۲۸۸

۱۵- استاد شهید مرتضی مطهری، ده گفتار، انتشارات صدرا، چاپ پانزدهم، مهر۱۳۷۸، ص ۲۷۴

۱۶- استاد شهید مرتضی مطهری، حماسه حسینی، پیشین، ص ۲۹۱

۱۷- استاد شهید مرتضی مطهری، ده گفتار، پیشین، صص ۲۷۶-۲۷۵


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

ارسال نظر


2 + = 5