تعلیمات «تلمودیک۱» (قسمت دوم)

۲۵م مهر, ۱۳۹۷ -

چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

آن ها نه فقط دولت اسرائیل را «جمهوری تورات سالار» می ‌دانند که «قانون اساسی توراتی»۱۱ را تنها پیشنهاد و گزینه مناسب برای هدف نهایی خود که یک «دولت هالاخایی»۱۲ [شریعت یهودی] است تبلیغ می ‌کنند؛ یعنی حاکمیت نظامی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مبتنی بر اسفار پنج گانه۱۳ تورات و کتاب یوشع.

بنا بر قول مشهوری که گوش آمونیم بدان استناد می‌ کند، یهودیت بر سه پایه استوار است: کتاب اسرائیل، ملت اسرائیل و سرزمین اسرائیل. بسیاری از یهودیان هاردیم وحتی یهودیان غیر مذهبی معتقدند که گوش آمونیم وزن یکی از این سه پایه را که همان سرزمین اسرائیل باشد بیشتر کرده است۱۴.

از منظر آن ها، «زمانی مهمترین عبادت، شیوه تحصیل در حوزه ‌های دینی [همان مدارس وی‍ژه مذهبی یهود معروف به] «یشیوا» بود. اما امروز مهمترین عبادت، مهاجرت به سرزمین اسرائیل» و اسکان در آن است.

توجه و تمرکز روی مناسک و شعائر مذهبی یهودی، مرتبط است به ایمان به «تناسخ» که خود از تبعات میراث نگرش کابالیستی است.

آنان معتقدند که در حلول تازه و فعلی، ملتزم و متعهد به جبران اهمالی هستند که در زندگی قبلی خود نسبت به رعایت احکام مذهبی از خود نشان داده بودند. هر کس به این زمین خاکی باز می‌ گردد باید گناه هر قصوری را که در تجسد قبلی زمینی اش از وی سرزده از خود بزداید۱۵.

به اعتراف و ادعای منابع یهودی، «اکنون گوش آمونیم جانشین جنبش [کابالیستی] حسیدی شده است. اگر چه یهودیت صهیونیستی تندرو، دیدگاه های کابالیستی را از «فرد» به «جامعه» تسری می دهد. این «استمرار همراه با انقلاب» ریشه در اندیشه های خاخام کوک [از رهبران معروف یهودی در اراضی اشغالی فلسطین] دارد. بنیاد گرایان اسرائیلی، مدعی هستند که وقتی آنان به عنوان «پیشگامان تجدید حیات فعلی یهود» بر خود واجب می‌ دانند که هر چه بیشتر بر اجرای آن دسته از احکامی که در نسل ‌های پیش از سوی یهودیان سنتی، متروک مانده بود، پا فشاری کنند، در واقع به نحوی از اصل «تناسخ» استفاده کرده‌اند۱۶.

«گوش آمونیم» در ضمن برای دانش تفصیلی و جامع این هنجارها و منابع آن ها اهمیت خاصی قائل است و سعی       می‌ کند از راه نوعی آموزش حرفه ای که خود بخشی از فریضه تورات خوانی است به این کار جامة عمل بپوشاند. این عمل نیز به افزایش افراط گرایی کمک می ‌کند و شدت این افراط گرایی را می توان با توجه به شاخص‌ های اثبات      شده ‌ای مشخص کرد؛ مثل تعداد صفحات گِمارا۱۷(تلمود بابل و تلمود اورشلیم) که هر روز باید خوانده شود؛ یا تعداد ساعت‌ هایی که هر هفته به مطالعة مذهبی اختصاص می ‌یابد.  بیست سال پیش هیچ کس نمی‌ توانست باور کند که جوانان امروزی اسرائیل با آن همه ذهنیت ملی‌ گرایانه، روزی هجده ساعت را در یشیوا [مدارس دینی] بگذرانند و لو به سن بزرگسالی رسیده و حتی وارد زندگی زناشویی شده باشند. بچه ‌های این‌ها نیز به موازات کار پدران و مادران شان تمامی دوران تحصیل خود را در یشیوا می ‌گذرانند. اخیراً برای کودکان یک هِدِر۱۸ نیز ایجاد کرده ‌اند۱۹. (هِدِرکلاس برای کودکان است که به طور فشرده اصول مذهبی را با شیوه ‌های کهنه، صریح و مورد تقاضا یاد می ‌دهد)

ایجاد تنفر شدید نسبت به غیر یهود، به خصوص فلسطینیان و تقویت و تحکیم انگیزه‌ ای ذهنی و درونی برای رو در رویی و کشتار و قتل عام آن ‌ها با هر پوشش و بهانه ‌ای، ماحصل همین آموزش ‌هاست که امروز در مدارس رسمی و حتی پادگان ‌های نظامی ارتش اسرائیل نیز از سوی این خاخام‌ ها و رهبران یهودی با جدیت و شدت دنبال می‌ شود۲۰.

کودکان، نوجوانان، جوانان دختر و پسر و به خصوص سربازان اسرائیلی بر اساس تعالیم و آموزه ‌های یاد شده یاد گرفته و باور کرده ‌اند که «خون [یهودی] با خون [فلسطینی] فرق دارد۲۱

آن چنان که خاخام بزرگ پیشین گفته بود: هر کس می ‌گوید باید میان مجازات یک قاتل یهودی با یک قاتل غیر یهودی فرق بگذاریم درست می‌ گوید اگر چه نیازی به گفتن همه چیز در ملاء عام و به جهانیان نیست۲۲.

به نوشته گیدیون آران یهودی، گوش آمونیم دارای هسته ‌ای فعال از یهودیانی است که عمدتاً از مدارس دینی «یشیوا» فارغ التحصیل شده اند یا از مدرسان و طلاب یشیوا هستند۲۳.

آن چه تردید ناپذیر است، کشتار روز افزون فلسطینیان، از دیر یاسین و کفر قاسم تا تهاجم ۲۲ روزه غزه، توطئه های گوناگون  در اطراف و حریم مسجدالاقصی از جمله حفاری ‌های پی در پی، در مسیر تخریب این بنای مقدس با هدف برپایی هیکل یا معبد سلیمان بر خرابه ‌های آن، تماماً ماحصل آموزش ‌ها و تعلیمات تلمودیک است که در پوشش یک راهبرد گسترده و جهانی دنیوی و مادی اما تحت عبارات و عناوین فریبنده، جعلی و تحریف آمیز دینی انجام می گیرد. یعنی تحقق آرمان صهیونیسم، مبتنی بر برپایی و تحکیم دولت یهودی در فلسطین و در پی آن، تحت انقیاد در آوردن همه اقوام و ملل جهان در قالب یک حکومت فراگیر جهانی۲۴، آن چنان که جولیوس کرینستون یهودی می ‌گوید:

هدف صهیونیسم تأسیس دولت یهود در فلسطین تحت حمایت قدرت های اروپایی است. آرمان مسیحیایی وعده می ‌دهد که یهودیت یک قدرت جهانی در فلسطین تأسیس خواهد کرد و همة اقوام زمین در مقابل آن کرنش خواهند نمود.

صهیونیسم حتی در بُعد سیاسی خود تنها یک مرحله از آرمان مسیحایی را محقق خواهد ساخت و به همین علت در صورت توفیق ممکن است به سوی تحقق کامل آن آرمان گام بردارد. این اقدام در صورت عدم توفیق نیز یهودیان را در مورد اصل آرمان دلسرد نخواهد کرد؛ زیرا آرمان مسیحایی از آزادی یهودیان گسترده تر و از تأسیس یک دولت یهودی مستقل [به نام اسرائیل] فراگیرتر است. آرمان یاد شده اهداف بلندی را برای بشریت و تکامل نژاد بشری در نظر می گیرد، ولی در عین حال، در یک زمینة یهودی و با مفهومی کاملاً یهودی باقی خواهد ماند.

… این عصر پس از اصلاح معنوّیات قوم یهود تحت هدایت یک انسان خواهد بود که نهالی از خاندان داوود است و یهوه او را می ‌فرستد تا آنان را به راستی و درستی رهنمون شود. قومی که یهوه برای ابلاغ رسالت خود برای جهانیان برگزیده، خواهد توانست مسؤولیت خویش را در اصلاح معنویات جهان انجام دهد.

… امید مسیحایی بیشتر یهودیان عصر ما نیز همین است و باور جناح‌های مختلف جامعه (یهودی) در این باب تنها در جزئیات تفاوت دارد. به برکت آزادی یهودیان در تفسیر اعتقادات، این تفاوت‌ ها تفرقه ‌ای را در اردوگاه یهودیت پدید نیاورده است و هر گروهی به شیوة خود در تحقق این آرمان شکوهمند [یعنی همان بر پایی حکومت جهانی یهود بر تمام اقوام و ابنای بشر] سهیم می شود۲۵.

■ عبدالرّحمن احمدی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۱- همان، ص ۱۱۸٫

۱۲- همان، ص ۱۱۹٫

۱۳- همان، ص ۱۱۶٫

۱۴- همان، ص ۹۶٫

۱۵- همان، ص ۹۷٫

۱۶- همان، ص ۹۸

۱۷- Gemara . تلمود که بعد از تورات مهم ترین کتاب یهودیان است خود بر دو بخش است. تلمود بابل و تلمود اورشلیم. گِمارا لغتی عبری است که معمولاً بر کل تلمود اطلاق می شود و گاه به معنای تفسیر تلمود نیز به کار می رود.

۱۸- Heder

19- همان، ص ۹۰

۲۰- برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره و آشنایی با مصادیق این ادعاها  ر.ک. بنیادگرایی صهیونیستی یهود، صص ۶۱و۶۲ .

۲۱- همان، ص ۵۰٫

۲۲- همان.

۲۳- همان، ص ۵۴٫

۲۴-  ر.ک: جولیوس کرینستون، انتظار مسیحیا در آیین یهود، ترجمه توفیقی، ناشر مرکز  مطالعات و تحقیقات ادیان مذاهب، ص  ۱۷۱٫

۲۵- همان، ص ۱۷۱ ـ ۱۷۲٫


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

ارسال نظر


4 + = 6