طرح افزایش باروری زنان یهودی مقیم ایران

۷م خرداد, ۱۳۹۷ -

چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

براساس اعتراف رسانه های اسرائیلی، یهودیان مقیم ایران، نه تنها با اسرائیل در ارتباط هستند بلکه برای امور درمانی خود نیز به فلسطین اشغالی سفر و به مراکز صهیونیستی مراجعه می کنند.
خاخام موشه شالیزینگر، رئیس سازمان «پاریشیم»، طی دیدار با یوری ماکلیف رئیس کمیسیون علوم و فن آوری «کِنِست» (پارلمان اسرائیل)، افزایش سطح خدمات به زوج های یهودی برای بچه دار شدن را خواستار شد.
به نوشته ی «حییم لِو» و به گزارش شبکه ی ۷ تلویزیون «اسرائیل»، این خاخام در ادامه افزود:
«زوج های زیادی از مناطق مختلف جهان، از جمله ایران به اسرائیل ]فلسطین اشغالی[ می آیند و مشاوره های درمان دریافت می کنند.
به گفته این خاخام، تاکنون ده ها زوج برای مشاوره به مؤسسه او مراجعه کرده اند. او می گوید: ما برای میزبانی و کمک به خانواده های یهودی که از ایران می آیند کمک می کنیم که ابتدا به کشور ثالثی سفر کنند و سپس از آن جا آنها را به اسرائیل (فلسطین اشغالی) منتقل می کنیم.
به گفته موشه شالیزینگر، آن ها تصمیمات ویژه ای برای افزایش باروری یهودیان ایرانی اتخاذ کرده اند و از طریق جمع آوری کمک های مالی از سازمان های مختلف در این ارتباط، هزینه های یادشده را تأمین می کنند. یوری ماکلیف رئیس کمیسیون علوم و فن آوری «کِنِست» نیز در این دیدار که در ششم فروردین ماه سال ۱۳۹۷ صورت گرفت، از تلاش های این خاخام و مؤسسه او تشکر کرد.
صرف نظر از موضوع حائز اهمیت ارتباط پنهان و مرموز برخی یهودیان ایرانی با مراکز و محافل صهیونیستی و دولت غاصب اسرائیل، که در جای خود نیازمند بررسی و ارزیابی است، جای بسی تعجب و تأسف است که کانون های دسیسه گر یهودی، طی چند ده سال گذشته از طریق بعضی سازمان های جهانی و بین المللی وابسته به اردوگاه صهیونیسم و نیز از طریق عوامل داخلی خود در ایران اسلامی، عملیات شیطانی «کنترل جمعیت» را رقم زدند و با شعارهای فریبنده و دروغین، مردم مسلمان ایران به کاهش نسل تشویق و ترغیب کردند، اما خود یهودی ها با انواع شیوه ها و راه ها، زنان و مردان یهودی سراسر جهان و از جمله ایران را به ازدیاد نسل تشویق و مورد حمایت همه جانبه قرار می دهند.
اجرای این توطئه ی صهیونیستی در ایران طی چند دهه ی گذشته، نه فقط از مجاری حقوقی و اداری، بلکه با زمینه سازی ها و بسترسازی های اجتماعی و به خصوص اقتصادی نیز همراه بوده است؛ به گونه ای که خانواده های مسلمان ایرانی، علاوه بر محدودیت های دولتی، بر اثر فشارهای معیشتی و اقتصادی نیز ناگزیر به اجرای برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که تماماً وابسته به صهیونیسم جهانی هستند در خصوص کنترل جمعیّت شوند.


فرستاده شده در اخبار | بدون نظر

ارسال نظر


3 + = 9