شعر مقاومت(۶)

۱۳م خرداد, ۱۳۹۷ -

چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

سمیح القاسم

ترجمه: نرگس گنجی

نامه به سربازانی که نمی خوانند

پیش آیید ، پیش آیید

هر آسمانی بر فرازتان جهنمی است

و هر زمینی زیر گامتان جهنمی است

پیش آیید

کودک و پیر ما می میرد و تسلیم نمی شود

مادر برکشته فرزندانش فرو می افتد و تسلیم نمی شود

پیش آیید

با سربازبرهایتان

با کینه بارهایتان

و آواره کنید، یتیم کنید ، ویران کنید

درون ما را نخواهد شکست

شوق ما را مغلوب نخواهید کرد

ما قضای محتومیم

***

پیش آیید

پیش آیید

راهتان طی شده است

فردایتان فراپشت شماست

دریایتان پشت سر شماست

اما همچنان در پیش روی ماست:

راه ما

و فردای ما

و دریا وساحل ما

و خیر و شر ما

پس این چیست که شما را

جسد به جسد می کشاند

و چگونه شما را

پلیدی به پلیدی تنزل می دهد

کتاب مبهم جنونتان …؟

***

پیش آیید

هر آسمانی بر فرازتان

و هر زمینی زیر گامتان جهنم است


فرستاده شده در اخبار،ادبيات مقاومت | بدون نظر

ارسال نظر


4 + 6 =