شعر مقاومت(۵)

۶م خرداد, ۱۳۹۷ -

چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

محمود درویش

ترجمه نرگس گنجی

ناپایدار

 

 ای روندگان از بین کلمات گذرا !

نامهایتان را بردارید و برگردید

ساعتهای خود را از وقت ما عقب بکشید و برگردید

از آبی دریا و ماسه های خاطرات

هر چه می خواهید، بربایید

هر چه می خواهید، عکس بگیرید

تا بدانید که نمی دانید

چگونه سنگی از سرزمین ما

سقف آسمان  را می سازد

***

شمشیر از شما،تکه سنگی از ما

گاز اشک آور از شما، باران از ما !

ای روندگان از میان کلمات گذرا !

چون غباری تلخ بگذرید

هر جا خواستید بروید

امّا از میان ما

مانند حشرات بالدار

نگذرید !


فرستاده شده در اخبار،ادبيات مقاومت | بدون نظر

ارسال نظر


+ 2 = 10