خیانت یهود در قرآن کریم(۳)

۱۴م فروردین, ۱۳۹۷ -

چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

غیریهود حیوان است!

روشن است این رویه مودی به آن می‌شد که یا غیر یهودی معامله یک حیوان کنند، و از هیچ عقوبتی واهمه و ترس نداشته باشند. این مطلب اگرچه در کتب آنان (کتبی که آن را منسوب به وحی می‌نمایند، چون تورات و غیران) مذکور نیست، لیکن موضوعی است که از زبان‌های «احبار» و علمای آنان شروع و دیگران هم [عموم یهود] از گفته آنان تقلید نموده‌اند؛ از طرفی هم، چون «دین موسوی» [یهودیت] از بنی‌اسرائیل تجاوز نمی‌کند، آن را برای خود یک موضوع جنسی گرفتند، و بالنتیجه اختصاص داشتن «کرامت و سیادت» را به نسل اسرائیلی، یک موهبت نژادی تلقی کردند. آنان انتساب اسرائیلی را ماده شرف و اصل سیادت و آقایی دانسته، برای یک نفر منتسب به اسرائیل، حق تقدم مطلق را داده‌اند.(۳)

پی نوشت‌ها:

۳- علامه سید محمدحسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج۳-ص۴۴۶٫


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

ارسال نظر


+ 4 = 6