تحریف(قسمت اول)

۱۲م دی, ۱۳۹۶ -

چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

استاد شهید و تحریف‌گری یهود۱

تحریف در زبان عربی از ماده حرف است، یعنی منحرف کردن چیزی از مسیر و وضع اصلی خود که داشته است یا باید داشته باشد. به عبارت دیگر تحریف نوعی تغییر و تبدیل است، ولی تحریف مشتمل بر چیزی است که کلمه تغییر و تبدیل نیست. شما اگر کاری کنید که جمله‌ای، نامه‌ای، شعر و عبارتی آن مقصودی را که باید بفهماند، نفهماند و مقصود دیگری را بفهماند، می‌گویند شما این عبارت را تحریف کرده‌اید. مثلا شما گاهی مطلبی یا حرفی را به یک نفر می‌گویید، بعد آن شخص سخن شما را در جای دیگری نقل می‌کند، پس از آن، کسی به شما می‌گوید فلانی از قول شما چنین چیزی نقل می‌کرد، شما می‌فهمید که آنچه شما گفته بودید با آنچه او نقل کرده خیلی متفاوت است. او سخنان شما را کم و زیاد کرده است، قسمتی از حرف‌های شما را که مفید مقصود شما بوده است حذف کرده و قسمت هایی از خود به آن افزوده است، درنتیجه سخن شما مسخ شده و چیز دیگری از آب درآمده است. آن وقت شما می‌گویید این آدم حرف مرا تحریف کرده است. مخصوصا اگر کسی در سندهای رسمی دست ببرد، می‌گویند سند را تحریف کرده است.

تحریف انواعی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت است از: تحریف لفظی و تحریف معنوی. تحریف لفظی این است که ظاهر مطلبی را عوض کنند، مثلا از یک گفتار عبارتی حذف شود یا به آن عبارتی اضافه شود، و یا جمله‌ها را چنان پس و پیش کنند که معنی آن فرق کند، یعنی در ظاهر و در لفظ گفتار تصرف کنند.

تحریف معنوی این است که شما در لفظ تصرف نمی‌کنید، لفظ همان است که بوده، ولی آن را طوری معنی می‌کنید که خلاف مقصد و مقصود گوینده است. آن را طوری معنی می‌کنید که مطابق مقصود خود شما باشد نه مطابق مقصود اصلی گوینده.

قرآن کریم کلمه تحریف را مخصوصا در مورد یهودی‌ها به کار برده و با ملاحظه تاریخ معلوم می‌شود که اینها قهرمان تحریف در طول تاریخ هستند. نمی‌دانم این چه نژادی است که تمایل عجیبی به قلب حقایق و تحریف دارد، لهذا همیشه کارهایی را در اختیار می‌گیرند که در آنها بشود حقایق را تحریف و قلب کرد. من شنیده‌ام بعضی از همین خبرگزاری‌های معروف دنیا که رادیوها و روزنامه‌ها همیشه از اینها نقل می‌کنند منحصرا در دست یهودی‌هاست. چرا؟ برای اینکه بتوانند قضایا را در دنیا آن طوری که دلشان می‌خواهد منعکس کنند و قرآن چه عجیب درباره اینها حرف می‌زند. این خصیصه یهودیان که تحریف است، در قرآن به صورت  یک خصیصه نژادی شناخته شده است. در یکی از آیات قرآن در سوره بقره می‌فرماید: اَفتَطْمَعُونَ اَنْ یومِنوُا لَکُمْ ای مسلمانان آیا شما طمع بستید که اینها به شما راست بگویند؟ اینها همانا هستند که با موسی می‌رفتند و سخن خدا را می‌شنیدند، اما وقتی که برمی‌گشتند تا در میان قومشان نقل کنند آن را زیر رو می‌کردند.

اَفتَطْمَعُونَ اَنْ یُومِنُوا لَکُمْ وَ قَدْ کانَ فَریقٌ مِنْهُمْ یَسْمعوُنَ کَلامَ اللهِ ثُمَّ یُحَرّفونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهَ وَ هُمْ یَعْلَموُنَ۲.

تحریف هم که می‌کردند، نه از باب اینکه نمی‌فهمیدند و عوضی بازگو می‌کردند، نه، اینها ملت باهوشی هستند و خوب هم می‌فهمیدند، اما در عین اینکه خوب می‌فهمیدند، مع‌ذلک حرف‌ها را، سخنان را به گونه‌ای دیگر برای مردم بیان می‌کردند. تحریف همین است. یعنی پیچ دادن، کج کردن چیزی، از مسیر اصلی منحرف کردن. اینها در کتب الهی تحریف کردند. قرآن در این مورد در بسیاری از جاها یا کلمه تحریف را آورده و یا به صورت دیگری مطلب را بیان کرده است. ولی مفسرین ذکر کرده‌اند که تحریفی که قرآن می‌گوید اعم از تحریف لفظی و تحریف معنوی است. یعنی بعضی از این تحریف‌ها که صورت گرفته است در لفظ بوده و بعضی در تفسیر و در معنی بوده است نه در لفظ.

روش یهود در دگرگون ساختن حقایق!

امان از دست یهود که بر سر دنیا از دست اینها چه آمد؟ یکی از کارهایی که قرآن به اینها نسبت می‌دهد که هنوز هم ادامه دارد، مسئله تحریف و قلب حقایق است. اینها شاید باهوش‌ترین مردم دنیا باشند؛ یک نژاد فوق‌العاده باهوش و متقلب. این نژاد باهوش متقلب همیشه دستش روی آن شاهرگ‌های جامعه بشریت است، شاهرگ‌های اقتصادی و شاهرگ‌های فرهنگی. اگر کسی بتواند تحریف‌هایی را که اینها حتی در حال حاضر در تاریخ‌های دنیا، در جغرافیا و در خبرهای دنیا می‌کنند [جمع‌آوری کند، کار مفیدی است]. البته عده‌ای این کار را کرده‌اند ولی نه به قدر کافی. الان خبرگزاری‌های بزرگ دنیا که یکی از آن شاهرگ‌های خیلی حساس است به دست یهود می‌چرخد، برای اینکه قضایا را تاحدی که برایشان ممکن است آن طور که خودشان می‌خواهند به دنیا تبلیغ کنند و برسانند. در هر مملکتی اگر بتوانند آن شاهرگ‌ها را، وسائل به قول امروزی‌ها ارتباط جمعی مثل مطبوعات و به طور کلی آن جاهایی که فکرها را می‌شود تغییر داد، تحریف کرد. تبلیغ کرد، و گرداند و نیز شاهرگ‌های اقتصادی را [در دست می‌گیرند]. و اینها از قدیم‌الایام کارشان این بوده. قرآن در یک جا می‌فرماید:

اَفتَطْمَعُونَ اَنْ یُومِنُوا لَکُمْ وَ قَدْ کانَ فَریقٌ مِنْهُمْ یَسْمعوُنَ کَلامَ اللهِ ثُمَّ یُحَرّفونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهَ وَ هُمْ یَعْلَموُنَ۳.

مسلمین! شما به ایمان اینها چشم بسته‌اید؟! آیا اینها را نمی‌شناسید؟! اینها همان کسانی هستند – یعنی الان هم روح همان روح است والّا کسی اجدادش فاسد باشند دلیل فساد حالایش نمی شود. اینها همان روح اجداد خودشان را حفظ کرده‌اند – که با موسی هم که بودند، سخن خدا را که می‌شنیدند، وقتی که برمی‌گشتند آن را مطابق میل خودشان عوض می‌کردند، نه از روی جهالت و نادانی، در کمال دانایی. تحریف و قلب حقایق، یکی از کارهای اساسی یهود است ازچند هزار سال پیش تا امروز. در میان هر قومی در لباس و زی خودِ آن قوم ظاهر می‌شوند و افکار و اندیشه‌های خودشان را از زبان خود آن مردم پخش می‌کنند، منویات خودشان را از زبان خود آن مردم می‌گویند۴.

محمّدطیّب

پی‌نوشت‌ها:

—————————————–

۱- این بخش با اندکی تلخیص نقل گردید از: حماسه حسینی، جلد اول، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، تهران: تابستان ۱۳۶۸، صص ۱۵-۱۲٫

۲- آیا طمع دارید که یهودان به دین شما بگروند در صورتی که گروهی از آنان کلام خدا را شنیده و به دلخواه خود آن را تحریف می‌کنند با آنکه در کلام خدا تعقل کرده معنی آن را دریافته‌اند. سوره بقره، ۷۵٫

۳- سوره بقره، آیه ۷۵٫

۴- سیری در سیره نبوی، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، تهران: بهار ۱۳۶۸، صص ۱۵۵ و ۱۵۶٫


فرستاده شده در اخبار،ادبيات مقاومت | بدون نظر

ارسال نظر


+ 2 = 6