خط پایان امپراتوری شیطان۱۸ : اتاق های فکر؛ اردوگاه برپایی جنگ جهانی جدید

۱۰م دی, ۱۳۹۶ -

چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

نویسنده تصریح می کند که چگونه سیاست سازان و برنامه ریزان اتاق های فکر آمریکا برای تغییر فضای فکری ضدآمریکایی و ضدغارتگری، سعی در جنگ افروزی دارند:

… با تسریع ماجرجویی های نظامی، چشم اندازهای یک جنگ جهانی جدید در حال افزایش است. بدون تردید، در این عرصه پوچ و بیهوده، ستیزه جوی نخست، ایالات متحده است. اگر جهان به سوی جنگ جهانی سوم روان باشد، به این دلیل است که آمریکا چنین وضعیتی را اجتناب ناپذیر کرده است. نمی توان انکار کرد که چنین وضعیتی برای بسیاری از نخبگان جهانی، به خودی خود، می  تواند وضعیتی مطلوب باشد.

به یاد داشته باشیم که جنگ جهانی اول، عوامل تحریک کننده لازم را برای شکل گیری اتحادیه ملت  ها فراهم آورد و جنگ جهانی دوم راه تشکیل سازمان ملل متحد را برای تحکیم صلح بین کشورها هموار کرد.

در جهانی که استراتژیست های جهانی آن را اداره می کنند، ساده لوحانه است فرض کنیم که برخی از این استراتژیست ها چنین اندیشه  ای را در سر ندارند که رخ دادن یک جنگ جهانی جدید می تواند درست همان رویدادی باشد که آن  ها لازم دارند تا با کمک آن، مردم جهان را برای پذیرش سیستم مورد علاقه حاکمیت  جهانی آن  ها متقاعد کنند با همان حاکمیتی که هدف آن، تأمین «صلح جهانی» است. دست کم، من این اطمینان را دارم که این سیستم در قالب این ظاهرسازی به جهانیان تحمیل خواهد شد.۲۹

 

محمدتقی تقی پور

پاورقی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۹- سیاحت غرب، شماره نودوسه، به نقل از: www.glolalresearch.ca/index


فرستاده شده در اخبار،ادبيات مقاومت | بدون نظر

ارسال نظر


2 + 2 =