عربستان سعودی در نگاه رسانه های اسرائیلی

۱۵م آذر, ۱۳۹۶ -

چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

علی رغم همه ی خوش خدمتی های حکام کنونی عربستان به آمریکا و اسرائیل، رسانه های آمریکایی و اسرائیلی، مقامات حاکم بر  ریاض را کوچکتر و حقیرتر از آن می دانند که وانمود می کنند. از دید نویسندگان این مقالات، حاکمان عربستان مشتی ثروتمند فاقد تدبیر و شعور سیاسی هستند که جز برخورداری از ثروتهای هنگفت باد آورده، هنر و امتیاز دیگری ندارند. بر این اساس آمریکا و رژیم صهیونیستی آنان را صرفاً یک گاو شیرده و خشمگین می دانند که باید شیرشان را دوشید و از شاخشان علیه امّت اسلامی سود جست.

نشریه ی اسرائیلی یسرائیل هیوم در مقاله به قلم ایال زایسر، در ۲۲ آبان سال جاری/ ۱۳نوامبر ۲۰۱۷ م، پس از اعلام نگرانی نسبت به حضور قدرتمندانه ی ایران اسلامی در منطقه، رویارویی حاکمان سعودی با ایران را به عنوان یک «طوفان» در منطقه ی خلیج فارس یاد کرده و نوشته است:

«تشنج بین عربستان و ایران رو به افزایش است؛ اما ضرورتاً این به معنی فراهم شدن زمینه ی یک جنگ علنی نیست . عربستان از توان نظامی، حمایت و پشتیبانی کافی برای اقدام علیه ایران برخوردار نیست. این حمایت در منطقه شورای همکاری خلیج فارس و نه حتی در لبنان برای عربستان وجود ندارد. حتی در جنگ یمن دخالت عربستان باعث غرق شدن آنها در باتلاق آن شده است.

صهیونیست ها علی رغم ترغیب و تشویق و تحریک حکام سرمست عربستان به رویارویی با ایران اسلامی در مسیر استراتژی صهیونیسم در منطقه ، مع الوصف به صورت تلویحی به مقامات آن کشور گوشزد می کنند که روی پشتیبانی آنها حساب باز نکرده و تکیه نکنند زیرا، رژیم جعلی اسرائیل آسیب پذیرتر از آن می دانند که خود در بوق های تبلیغاتی می دمند.


فرستاده شده در اخبار | بدون نظر

ارسال نظر