یهود در صدر اسلام ۷: یهودی‌های بنی‌قریظه

۱۸م مرداد, ۱۳۹۶ -

چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

در شماره قبل به چگونگی پیمان شکنی یهود بنی‌قریظه و نیز نقش آن‌ها در جنگ احزاب اشاره شد.

یهودیان بنی‌قریظه پس از آن که به نقض عهد خود با پیامبر اسلام و مسلمانان مصمم شدند خود را برای حمله به مدینه آماده کردند امّا باز هم از مقاومت و درگیری با مردم در شهر و بلکه از عاقبت کار بیم داشتند. از این از حمله عمومی و آشکار به شهر صرفنظر کردند و منتظر شدند تا وضعیت و موقعیت احزاب و قریش را ببینند. نقشه ابتدایی یهود بنی‌قریظه این بود که در آغاز کار شهر مدینه را غارت کنند و زنان و کودکان مسلمان را که به داخل خانه‌ها پناه گرفته بودند مرعوب سازند. آن ها این نقشه را به تدریج عملی کردند.

از صفیه دختر عبدالمطلب، عمهَ حضرت رسول روایت شده که گفت: در همان روزها یکی از یهود بنی‌قریظه به کنار قلعه ما آمد و اطراف آن گردش کرد تا راهی برای ورود به داخل قلعه پیدا کند.

من که چنان دیدم به حسان‌بن‌ثابت گفتم: این یهودی ممکن است راهی پیدا کند و داخل قلعه شده و متعرض زنان و کودکان مسلمان شود؛ برخیز و او را دور کن.

حسان گفت: ای دختر عبدالمطلب خدایت بیامرزد و به خدا تو خود می دانی که من مرد این کار نیستم و کشتن او از من ساخته نیست. صفیه گوید: وقتی من این پاسخ را از حسان شنیدم، کمرم را محکم بستم و آن گاه عمود آهنی برداشتم و با یک ضربت آن یهودی را از پای درآوردم.

مأمور اطلاعاتی مسلمان به پیامبر گزارش داد که یهود بنی‌قریظه از میان قریش و قبیله غطفان دو هزار سرباز خواسته‌اند تا از داخل دژ وارد مدینه شوند و شهر را غارت کنند. این خبر در موقعیت و شرایطی به حضرت رسول (ص) رسید که مسلمانان و سپاه مسلمین سرگرم حفاظت و پاسداری کرانه‌های خندق بودند تا از نفوذ و پیشروی دشمن جلوگیری کنند. پیامبر فوراً دو افسر به نام زید‌بن‌حارثه و مسلمه‌ابن‌سلم را با پانصد سرباز مأمور کرد که در میان شهر به گردش بپردازند و تکبیرگویان از تجاوزات و توطئه‌های یهود بنی‌قریظه جلوگیری کنند؛ تا زنان و کودکان مسلمان نیز با شنیدن صدای تکبیر آرام گیرند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. برای کسب اطلاعات بیشتر، مراجعه شود به:

زندگانی حضرت محمد (ص)، سیدهاشم رسولی محلاتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

- پیامبری و جهاد؛ جلال الدین فارسی؛ جلد دوم؛ مؤسسه انجام کتاب.

- زندگانی حضرت محمد (ص)؛ تألیف حاج شیخ عباس قمی؛ مؤسسه مطبوعاتی حسینی.

- فروغ ابدیت؛ آیت الله جعفر سبحانی؛ ج دوم؛ چاپ پانزدهم.

زندگانی محمد (ص) پیامبر اسلام؛ ترجمه سیره النبویه؛ تألیف ابن هشام؛ ترجمه سیدهاشم رسولی محلاتی؛ جلد دوم؛ کتابفروشی اسلامیه.

- تاریخ پیامبر اسلام؛ دکتر محمدابراهیم آیتی؛ تجدیدنظر و اضافات؛ دکتر ابوالقاسم گرجی؛ چاپ دانشگاه تهران.


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

ارسال نظر