چرا به ایران حمله نظامی نکردیم؟

۳۰م خرداد, ۱۳۹۶ -

چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب


روزنامه اسرائیلی
یدیعوت آحارانوت، در مقاله ای ضمن اشاره به دیدگاه های مختلف، علل و عوامل ناتوانی رژیم صهیونیستی در تهاجم نظامی به جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داده است.

با توجه به دیدگاه های مختلف در داخل جمهوری اسلامی ایران در این باره، به خصوص صاحبان این نگاه که مدعی اند شیطان بزرگ آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل به دلیل روی کار آمدن دولتمداران سازشکار و تسلیم طلب در ایران از تهاجم نظامی به این کشور صرف نظر کرده است؛ تحلیل گران اسرائیلی به واقعیت های دیگری اعتراف کرده اند.

ناحوم برنیام در تاریخ ۸اردیبهشت ۱۳۹۶ ش/ ۲۸ آوریل ۲۰۱۷ م، طی مقاله ای در نشریه اسرائیلی یدیعوت آحارانوت در این باره ضمن اذعان به قدرت نظامی آمریکا نوشت:

«ایالات متحده آمریکا همچنان قدرتمندترین کشور جهان است، بودجۀ دفاعی آمریکا بیشتر از مجموع بودجه امنیتی کشورهای چین، روسیه، آلمان، ژاپن و همچنین چند کشور جهان است. زمانی که رئیس جمهور آمریکا می گوید «بس است»، این امر پیام های خاص خود را دارد.»

نویسنده ی یهودی مقاله با اشاره به گفت و گوی خود با ایهود باراک نخست وزیر سابق اسرائیل، به نقل از او درباره علت عدم تهاجم نظامی به ایران افزوده است:

ایهود باراک گفت: … اماکنی که امکان بروز اشتباه در آن وجود دارد در ایران و کره شمالی است و البته به شکل متفاوت تری از آن ها در چین. پارامترهای آبرو در آن لحاظ شده و دشواری های داشتن پیش فهم از دشمن هم امری حتمی می نماید.

ایهود باراک در پاسخ به این سؤال که آیا شما با اعلام حمله نظامی به ایران: ۱- واقعاً به دنبال جنگ بودید. ۲- یا تصور می کردید که با تهدید ایران از سوی اسرائیل، آمریکا را وادار به تشدید مجازات علیه جمهوری اسلامی می کنید ۳- و یا این که با یک تهاجم نظامی محدود از سوی اسرائیل، ایالات متحده را مجبور به ورود به جنگ گسترده و تمام عیار با ایران می کردید؟

ایهود باراک پاسخ داد: هدف وادار کردن آمریکا به تشدید مجازات ها ]تحریم و فشار اقتصادی و سیاسی[ علیه ایران بود؛ من در این رابطه تندروتر از بنیامین نتانیاهو بودم.»

ایهود باراک اذعان می کند که حتی آمریکایی ها هم از بلوف دولت اسرائیل از یک سو و مخالفت مقامات اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل با این ادعا و نمایش از سوی دیگر باخبر بودند:

فرض بر این بود که آمریکایی ها همه چیز را درباره این ]ادعای[ عملیات ]نظامی[ و مخالفت رئیس ستاد ارتش اشکنازی می دانند و مطلع هستند که علاوه بر او، مئیر داگان رئیس وقت موساد و یادلین رئیس سازمان ضداطلاعات به همراه دیسکین وزیر ]سازمان اطلاعات[ شاباک با این اقدام مخالفند.»

ایهود باراک در ادامه گفت و گو، اضافه می کند:

«پروژه هسته ای شباهتی به خودرو که در خیابان حرکت کند و بتوان هر لحظه آن را مورد هدف قرار داد، نیست؛ بلکه همانند قطاری است که واگن به واگن وارد تونل می شود و هر واگنی که وارد تونل شد، موفقیت اقدام کاهش می یابد که به معنی افزایش مصونیت ]واگن قطار[ است.

اما وقتی مسأله اقدام نظامی علیه ایران بررسی شد، اشکنازی رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفت: «توان اجرایی آن را نداریم.» وقتی رئیس ستاد می گوید که توانمندی اجرای آن را نداریم، در تصویب اصلِ قضیه، اختلال به وجود آمد.»

ایهود باراک در ادامه افزود: مخالفانِ ]تهاجم نظامی به ایران[ توانستند یک حمایت قابل توجه از دفتر شیمون پرز رئیس جمهور وقت هم دریافت کنند ]…[. در سال ۲۰۱۱، گانتس رئیس ستاد وقت ارتش هم گفته بود که عملیات نظامی ]علیه ایران[ اقدامی اشتباه است.

ما هر هشت وزیر کابینه را جمع کردیم و تصور کردیم اگر وزیران کابینه موافقت کنند، کابینه ی امنیتی اسرائیل هم موافقت خواهد کرد، کارها را تقسیم کردیم... اما یعلون و اشتاینس مخالف این طرح سخن گفتند.»

ایهود باراک نخست وزیر سابق اسرائیل، به دیدگاه مقامات بلندپایه ی اسرائیلی و شگردهای سیاسی و تبلیغاتی آن ها درباره توافق هسته ای ایران با گروه ۱+۵ چنین ادامه می دهد:

دو روز بعد از توافق هسته ای، نتانیاهو مرا برای مشورت فراخواند، گفتم : ]…[ فقط باید به سخنرانی در ایپک و مؤسسات زیرمجموعه کنگره آن طور که متعارف است، اکتفا کرد. اما برای نخست وزیر، مسأله مهم حضور و نمایش او بود. او نمی توانست به این تمایل خود غلبه کند. او همواره در حال مجادله ی علنی با رئیس جمهور آمریکا بود و خود را همانند رئیس جمهور ایالات متحده بزرگ می دید... و منجر به زیان های بزرگی ]برای اسرائیل شد[ و فرصت به دست آمده بعد از امضای توافق را از دست داد؛ زیرا می توانست در آن زمان کمک هایی بالغ بر۴۵ میلیارد دلار برای ده سال دریافت کند اما ۳۸ میلیارد دلار دریافت کرد… این دقیقاً اقدامی بود که نتانیاهو با سخنرانی خود در کنگره ی آمریکا، آن را از دست ما گرفت.»


فرستاده شده در اخبار | بدون نظر

ارسال نظر