- جمعيت حاميان آزادي قدس شريف - http://hamyanequds.ir -

دوره های آموزشی

تاريخ انتشار مطلب : ۱۳۹۰/۰۹/۲۳ دوره های صهیونیسم شناسی

ترویج معارف فلسطین در میان نسل جوان و آشناسازی هرچه بیشتر آنان با ماهیت و خطر صهیونیسم در جهان امروز، از اهداف بنیادی و برنامه‌های مستمر تشکیلات مردم نهاد جمعیت حامیان آزادی قدس شریف است.
برگزاری دوره‌های صهیونیسم‌شناسی در مراکز فرهنگی، علمی و آموزشی، به ویژه دانشگاه‌های سراسر کشور و در میان خیل دانشجویان مشتاق و علاقمند به موضوع، بخشی از عملکرد این جمعیت در سال‌های اخیر بوده است. این فعالیت‌ها با همکاری قابل ستایش برخی مسؤولان ذی‌ربط، سازمان ها، انجمن ها، کانون و تشکل ها انجام گرفته که جدول زیر نمونه‌هایی از آن را نشان می‌دهد:
۱- برگزاری دوره صهیونیسم شناسی در کانون اندیشه جوان با همکاری معاونت فرهنگی کانون برای دانشجویان، طی مهر، آبان و آذر ماه سال ۱۳۸۸، در ۷ جلسه ۲ ساعته و جمعاً به مدت ۱۴ ساعت.

۲- برگزاری دوره صهیونیسم شناسی در نهاد ریاست جمهوری با همکاری اداره آموزش آن نهاد طی دی ماه وبهمن ماه سال ۱۳۸۸، در ۸ جلسه ۲ ساعته و جمعاً به مدت ۱۶ ساعت.

۳- برگزاری دوره فشرده آموزشی صهیونیسم شناسی در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۱۳۸۸٫

۴- برگزاری دوره آموزشی صهیونیسم شناسی در دانشگاه الزهرا، طی فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹، با همکاری کانون اسراء وابسته به دفتر نمایندگی مقام معظّم رهبری در دانشگاه ها.این دوره در ۴ جلسه و هر جلسه به مدت ۲ ساعت و جمعاً به مدت ۸ ساعت برگزار شد.

۵- برگزاری دوره آموزشی صهیونیسم شناسی در دانشگاه های علوم، آزاد و پیام نور اراک در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹٫
این دوره با همکاری فرمانداری و فرماندار محترم اراک در سه دانشگاه برگزار شد.

۶- برگزاری دوره آموزشی صهیونیسم شناسی در دانشگاه صنعتی شریف طی مهرماه سال ۱۳۸۸با همکاری ستاد مطالعات جهان اسلام وابسته به بسیج دانشجویی آن دانشگاه.این دوره طی ۴ جلسه ۲ ساعته و جمعاً به مدت ۸ ساعت برگزار شد.

۷- برگزاری مرحله دوم دوره آموزشی صهیونیسم شناسی در نهاد ریاست جمهوری طی آبان و آذر ماه سال ۱۳۸۹ با همکاری اداره آموزش آن نهاد.

این دوره در ۸ جلسه ۲ ساعته (و جمعاً به مدت ۱۶ ساعت) از نهم آبان ماه سال جاری شروع و تا سوم آذر ماه به پایان خواهد رسید.


جمعيت حاميان آزادي قدس شريف: http://hamyanequds.ir

URL to article: http://hamyanequds.ir/?p=130

انجمن حاميان آزادي قدس شريف.