کابالا، ماسون‌ها و آمریکا (قسمت اوّل)

۱۷م دی, ۱۳۹۴

نگاهی به نفوذ ماسونی در آمریکای مستعمره (دوران استعماردر آمریکا) و آنچه که این کشور از کابالا گرفته است.


فرستاده شده در معرفي كتاب | یک نظر

قسمت بیست و ششم: خاتمه

۱۰م دی, ۱۳۹۴

  «قبیلۀ فراموشان» اثر شمس‌الدّین رحمانی، به شناخت سازمان جهانی فراماسونری، یک تشکیلات مخفی سیصد ساله، می‌پردازد. مجموعه حاضر تلاشی است برای پاسخگویی به سوالاتی چون فراماسونری چیست و چکار می‌کند؟ آثارش در زندگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ما چگونه است؟ نحوه عمل آن‌ها به چه شکل است؟ منابع شناخت آن‌ها را کجا باید [...]


فرستاده شده در معرفي كتاب | یک نظر

قسمت بیست و پنجم: تغییر ارباب و تشکیل “لژ بزرگ ایران”

۲۶م آذر, ۱۳۹۴

«قبیلۀ فراموشان» اثر شمس‌الدّین رحمانی، به شناخت سازمان جهانی فراماسونری، یک تشکیلات مخفی سیصد ساله، می‌پردازد. مجموعه حاضر تلاشی است برای پاسخگویی به سوالاتی چون فراماسونری چیست و چکار می‌کند؟ آثارش در زندگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ما چگونه است؟ نحوه عمل آن‌ها به چه شکل است؟ منابع شناخت آن‌ها را کجا باید جستجو [...]


فرستاده شده در معرفي كتاب | بدون نظر

قسمت بیست و چهارم: اسناد ساواک و فراماسونری

۲۵م آذر, ۱۳۹۴

  «قبیلۀ فراموشان» اثر شمس‌الدّین رحمانی، به شناخت سازمان جهانی فراماسونری، یک تشکیلات مخفی سیصد ساله، می‌پردازد. مجموعه حاضر تلاشی است برای پاسخگویی به سوالاتی چون فراماسونری چیست و چکار می‌کند؟ آثارش در زندگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ما چگونه است؟ نحوه عمل آن‌ها به چه شکل است؟ منابع شناخت آن‌ها را کجا باید [...]


فرستاده شده در معرفي كتاب | بدون نظر

معرفی کتاب «اشراف سیاه»

۲۴م آذر, ۱۳۹۴

«اشراف سیاه» ترجمه کتاب «تاویستاک» نوشته جان کلمن است که توسط عباس کسکنی ترجمه شده است. این کتاب در قطع رقعی، شامل ۳۳۹صفحه و ۳۵ فصل می‌باشد؛ و در سال ۱۳۹۳ با همت مؤسسه فرهنگی هلال در نوبت دوّم به چاپ رسید. این اثر از یک مؤسسه و بنیاد شکل دهنده به رویکردهای اخلاقی، فرهنگی، [...]


فرستاده شده در معرفي كتاب | بدون نظر

قسمت بیست و سوم:فراماسونگری

۱۴م آذر, ۱۳۹۴

  «قبیلۀ فراموشان» اثر شمس‌الدّین رحمانی، به شناخت سازمان جهانی فراماسونری، یک تشکیلات مخفی سیصد ساله، می‌پردازد. مجموعه حاضر تلاشی است برای پاسخگویی به سوالاتی چون فراماسونری چیست و چکار می‌کند؟ آثارش در زندگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ما چگونه است؟ نحوه عمل آن‌ها به چه شکل است؟ منابع شناخت آن‌ها را کجا باید [...]


فرستاده شده در معرفي كتاب | بدون نظر

قسمت بیست و دو: دایره المعارف المسیری

۸م آذر, ۱۳۹۴

  «قبیلۀ فراموشان» اثر شمس‌الدّین رحمانی، به شناخت سازمان جهانی فراماسونری، یک تشکیلات مخفی سیصد ساله، می‌پردازد. مجموعه حاضر تلاشی است برای پاسخگویی به سوالاتی چون فراماسونری چیست و چکار می‌کند؟ آثارش در زندگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ما چگونه است؟ نحوه عمل آن‌ها به چه شکل است؟ منابع شناخت آن‌ها را کجا باید [...]


فرستاده شده در معرفي كتاب | بدون نظر

قسمت بیست و یکم: برادری

۲۴م آبان, ۱۳۹۴

  «قبیلۀ فراموشان» اثر شمس‌الدّین رحمانی، به شناخت سازمان جهانی فراماسونری، یک تشکیلات مخفی سیصد ساله، می‌پردازد. مجموعه حاضر تلاشی است برای پاسخگویی به سوالاتی چون فراماسونری چیست و چکار می‌کند؟ آثارش در زندگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ما چگونه است؟ نحوه عمل آن‌ها به چه شکل است؟ منابع شناخت آن‌ها را کجا باید [...]


فرستاده شده در معرفي كتاب | یک نظر

قسمت بیستم: اسرار انجمن های محرمانه

۲۰م آبان, ۱۳۹۴

  «قبیلۀ فراموشان» اثر شمس‌الدّین رحمانی، به شناخت سازمان جهانی فراماسونری، یک تشکیلات مخفی سیصد ساله، می‌پردازد. مجموعه حاضر تلاشی است برای پاسخگویی به سوالاتی چون فراماسونری چیست و چکار می‌کند؟ آثارش در زندگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ما چگونه است؟ نحوه عمل آن‌ها به چه شکل است؟ منابع شناخت آن‌ها را کجا باید [...]


فرستاده شده در معرفي كتاب | بدون نظر

دعوت به مشارکت و همکاری در چاپ و انتشار یک اثر

۱۷م آبان, ۱۳۹۴

«بسمه تعالی» “امروز نظام سلطه تلاش می کند با همین ترفند، حادثه کم نظیرِ بیرون راندن مردم بومی شهرها و روستاها از کشور فلسطین به تدریج کمرنگ و فراموش شود.” “امّت اسلامى نشان داد که فلسطین را از یاد نبرده است؛ این خیلى مسئله‌ مهمّى است. در همین شرایط است که همه‌ تلاش‌هاى دشمن متوجّه [...]


فرستاده شده در معرفي كتاب | یک نظر