خط پایان امپراتوری شیطان(قسمت سوم)

۲۹م مرداد, ۱۳۹۶

استفاده از اورانیوم علیه مردم جهان استفاده از انواع ابزارهای خطرناک ممنوعه در جنگ ها و لشکرکشی ها علیه مردم مناطق مختلف جهان از جمله اقدامات و رفتارهای ضدبشری آمریکا است. به اعتراف نویسندگان آمریکایی اورانیوم، پلوتونیوم و سزیم استفاده شده به وسیله آمریکا در جنگ جهانی دوم هنوز وجود دارد. هم اکنون آمریکا از [...]


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

یهود در صدر اسلام ۸: یهود بنی‌قریظه و جنگ احزاب

۲۵م مرداد, ۱۳۹۶

حدود یک ماه بود که مشرکان در بیرون مدینه و مسلمانان در داخل شهر روی در روی هم قرار گرفته بودند و جنگی جز تیراندازی و محاصره مدینه در کار نبود. رسول خدا (ص) چند صد نفر از مسلمانان را به پاسداری از مدینه گمارده بود تا از ناحیه یهود بنی‌قریظه به زنان و کودکان [...]


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

خط پایان امپراتوری شیطان (قسمت دوم)

۲۲م مرداد, ۱۳۹۶

هزینه سنگین و سرسام آور نظامی    اسنایدر مخارج نظامی ایالات متحده را قریب نصف کُلّ هزینه نظامی همه کشورهای جهان ارزیابی کرده و در این باره می  نویسد: هزینه  های نظامی آمریکا به شکل وحشتناکی از کنترل خارج شده است. حقیقت این است که هزینه نظامی آمریکا از مجموع هزینه های چین، روسیه، ژاپن، [...]


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

یهود در صدر اسلام ۷: یهودی‌های بنی‌قریظه

۱۸م مرداد, ۱۳۹۶

در شماره قبل به چگونگی پیمان شکنی یهود بنی‌قریظه و نیز نقش آن‌ها در جنگ احزاب اشاره شد. یهودیان بنی‌قریظه پس از آن که به نقض عهد خود با پیامبر اسلام و مسلمانان مصمم شدند خود را برای حمله به مدینه آماده کردند امّا باز هم از مقاومت و درگیری با مردم در شهر و [...]


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

خط پایان امپراتوری شیطان(قسمت اول): تهاجم نظامی و پایگاه های جنگی در جهان

۹م مرداد, ۱۳۹۶

 نوشته حاضر چگونگی حضور، تهاجم، لشکرکشی و جنایات وحشتناک آمریکا در مناطق مختلف جهان، عوامل پشت پرده این جنگ ها، راهبرد آن ها، ساختار فاسد قدرت، اتاق  های فکر و تصمیم گیری، جایگاه و موقعیت رئیس جمهور، کاخ سفید، کنگره، مجلس سنا، پنتاگون و وزارت امور خارجه در برابر بازیگران و اربابان اصلی و پنهان [...]


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

امپراتوری در احتضار(قسمت چهاردهم): ضرورت بیداری و خیزش

۸م مرداد, ۱۳۹۶

نویسندگان،نخبگان، پژوهشگران و آگاهان مستقل آمریکایی، تنها راه برون رفت از بحرانسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی در ایالات متحدهآمریکا را، بیداری و مبارزه سیاسی، با حکومت فاسد و فاشیست وابسته به کمپانی های چپاولگر می دانند. آنچنان که زن گاردنرمی نویسد: اگر می خواهیم همه چیزمان را نگه داریم، شاید اول باید آمریکا را ترک [...]


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

یهود در صدر اسلام ۶

۲۹م تیر, ۱۳۹۶

نقش یهود در جنگ احزاب (خندق) و پیمان شکنی بنی قریظه خبر حرکت سپاه کفّار و مشرکین از مکه به سمت مدینه به منظور جنگ با مسلمانان به رسول خدا رسید. آن حضرت فوراً فرمان بسیج صادر کرد و شورای دفاعی تشکیل داد. به پیشنهاد سلمان فارسی برای جلوگیری از پیشروی دشمن به داخل مدینه، [...]


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

امام خمینی در برابر منحرفان و ایادی بیگانه

۳۰م خرداد, ۱۳۹۶

به مناسبت سالگرد رحلت معمار کبیر انقلاب اسلامی   من بارها اعلام کرده ام که با هیچ کس در هر مرتبه اى که باشد عقد اخوت نبسته ام. چهارچوب دوستى من در درستى راه هر فرد نهفته است. دفاع از اسلام و حزب اللَّه اصل خدشه ناپذیر سیاست جمهورى اسلامى است. ما باید مدافع افرادى [...]


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

امپراتوری در احتضار(قسمت سیزدهم)

۲۹م خرداد, ۱۳۹۶

کنترل فکر و ذهن مردم از طریق داروها و امواج زِن گاردنر۳۵، روزنامه نگار و منتقد آمریکایی، از جامعه شناسان و روان شناسان پیشگفته، فراتر رفته و معتقد است که برای رام و منفعل کردن جوانان آمریکایی و تسلیم کردن مردم آمریکا، هیأت حاکمه و قدرت مداران زرسالار، به حربه های ضدانسانی و خطرناک نیز [...]


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

امپراتوری در احتضار (قسمت دوازدهم)

۲۹م خرداد, ۱۳۹۶

شکستن مقاومت جوانان آمریکایی برای شکستن روحیه مقاومت نسل جوان آمریکا و سر به راه کردن آنان،آنگونه که منافع صاحبان کمپانی های بزرگ ایجاب میکند، نهادهای آمریکایی دست به هر اقدام سیاسی، آموزشی و روانی می زنند. لِوین روانشناس آمریکایی مینویسد: به طور سنتی، جوانان، انرژی جنبشهای داخلی را تأمین میکنند. در نتیجه، این، موفقیتی [...]


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر