ربا و رباخواری و ربا خواران (قسمت پنجم)

۷م مهر, ۱۳۹۹

… یهودیان انگلستان، که از حق تملک اراضی و عضویت در اصناف محروم بودند، به سوداگری و تخصص در امور مالی گراییدند. برخی از طریق رباخواری توانگر و منفور همگان شدند. اعیان و ملاکان انگلیسی، با وجوهی که از یهودیان به وام گرفته بودند، خود را برای جنگهای صلیبی مجهز ساختند و، در عوض، درآمد [...]


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

ربا و رباخواری و ربا خواران (قسمت چهارم)

۳۱م شهریور, ۱۳۹۹

یهودیان به امور مالی روی آوردند. در یک محیط خصومت  آمیز که تجاوز عامه مردم ممکن بود اموال غیر منقول ایشان را نابود کند و آز سلطانی این قبیل مایملک آنان را توقیف سازد، یهودیان به اجبار به این نتیجه رسیدند که پس اندازهایشان باید به صورتی درآید که بتوان به آسانی آن را حرکت [...]


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

ربا و رباخواری و ربا خواران (قسمت سوم)

۲۴م شهریور, ۱۳۹۹

پیشینه اشتغال یهودیان به رباخواری بسیار کهن است. در عهد عتیق رباخواری به عنوان حرفه کنعانی  ها (فینقی  ها) ذکر شده است. این روش انباشت و تکاثر ثروت میراثی فینیقی بود که به وسیله یهودیها جذب شد. از آن پس ایشان به حاملان اصلی این شیوه مبادله پولی بدل گردیدند تا آنجا که رباخواری به [...]


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

ربا و رباخواری و ربا خواران (قسمت دوم)

۱۷م شهریور, ۱۳۹۹

رباخواری و ثروت اندوزی و تراکم اموال، مردم را به دو دستة ثروتمند و مستمند تقسیم کرده بالاخره کار به جنگ جهانی کشیده و … و به زودی روشن خواهد شد که بیانات قرآن دربارة دوستی با دشمنان دین و همچنین دربارة رباخواری، از پیشگوییهای این کتاب شریف به شمار می  رود.» یهودیها گرفتار یک [...]


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

حماسه حسینی؛تکلیف و مقتضیات دوران ما (قسمت دوم)

۱۴م شهریور, ۱۳۹۹

تکلیف و مقتضیات زمان ما؟ ما بنشینیم و بگوییم عنصر امر به  معروف و نهی  از منکر در نهضت حسینی، یک عامل بزرگ که حسین (ع) را به حرکت واداشت، او را از جا تکان داد، امر به معروف بود، حسین بن علی به امر به  معروف و نهی   از منکر ارزش داد؛ اسلام برای [...]


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

ربا و رباخواری و ربا خواران (قسمت اول)

۱۰م شهریور, ۱۳۹۹

در فرهنگ ما رباخواری یکی از بدترین و زشت ترین شیوه  های درآمد است بطوریکه آن را در اسلام بدتر از «زنا با مادر»  تشبیه کرده  اند. مرحوم علّامه طباطبایی می  گویند: در عمل نزولخواری، یک طرف به دلیل آنکه مبلغی پول اضافه دارد، آن را به نزول می  دهد و بعد از مدتی بدون [...]


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

خطر بزرگ

۱۰م شهریور, ۱۳۹۹

مقدّمه متفکّر، فیلسوف، فقیه عالی‌ مقام و اسلام‌ شناسی که در فنون مختلفۀ اسلام و قرآن کریم بی ‌نظیر بود. شخصیتی که عمر شریف و ارزنده خود را در راه اهداف مقدس اسلام صرف و با کجروی ‌ها و انحرافات مبارزه سرسختانه کرد. او نه فقط در زمره فرزندان تربیت‌ یافته مکتب پیر جماران که [...]


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

حماسه حسینی؛ تکلیف و مقتضیات دوران ما (قسمت اول)

۱۰م شهریور, ۱۳۹۹

  گذری به اندیشه  های استاد شهید مرتضی مطهری شهید مطهری عاشورا را «روز تجدید حیات» مسلمانان می داند. او می گوید: در این روز می خواهیم در کوثر حسین شست و شو کنیم، تجدید حیات کنیم، روح و روان خودمان را شست و شو بدهیم، خودمان را زنده کنیم، از نو مبادی و مبانی [...]


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

فرمان حضرت امیر(ع) دربارۀ بازرگانان و محتکران

۱۰م شهریور, ۱۳۹۹

ثُمَّ اِسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِی اَلصِّنَاعَاتِ وَ أَوْصِ بِهِمْ خَیْراً اَلْمُقِیمِ مِنْهُمْ وَ اَلْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ وَ اَلْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ اَلْمَنَافِعِ وَ أَسْبَابُ اَلْمَرَافِقِ وَ جُلاَّبُهَا مِنَ اَلْمَبَاعِدِ وَ اَلْمَطَارِحِ فِی بَرِّکَ وَ بَحْرِکَ وَ سَهْلِکَ وَ جَبَلِکَ وَ حَیْثُ لاَ یَلْتَئِمُ اَلنَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَ لاَ یَجْتَرِئونَ عَلَیْهَا فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لاَ تُخَافُ بَائِقَتُهُ وَ صُلْحٌ [...]


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

خصم و قاتل اصلی شهید سلیمانی؟ (قسمت پایانی)

۱۴م مرداد, ۱۳۹۹

اعتراف و افشای رمزآلود عملیّات ترور حاج قاسم کمتر از دو ماه قبل از ترور سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی، روزنامه اسرائیلی «یسرائیل هیوم» در مقاله ای درباره «تهاجم پیش رو علیه ایران» نوشت: « یک منبع آگاه نزدیک به کاخ سفید [ شما بخوانید یهودیان ذی نفوذ در کاخ سفید] به یسرائیل هیوم [...]


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر