جایگاه و تاثیر و نفوذ خاخام‌ها در اسرائیل مغفول مانده است؛ گفتگو با محمدتقی تقی پور

۸م خرداد, ۱۳۸۹

محمدتقی تقی‌پور کارشناس و پژوهشگر در گفتگویی مشروح با خبرنگاران سیاست خارجی خبرگزاری فارس ضمن تشریح سوابق مبارزاتی مردم غزه و متمایز دانستن آن از سوابق مبارزاتی سایر فلسطینیان از جمله اهالی کرانه غربی رود اردن، کینه منحصر به فرد صهیونیست‌ها از مردم غزه را ناشی از همین سوابق عنوان کرد و در ادامه یکی [...]


فرستاده شده در گفت و گو | بدون نظر

ارتباط رژیم صهیونیستی با سلطنت پهلوی؛ گفت و گو با محمدتقی تقی پور

۸م خرداد, ۱۳۸۹

حضور و نفوذ محافل اسرائیلی درایران عصرپهلوی ،این کشوررابه پایگاه صهیونیست ها درمنطقه تبدیل کرده بود.این مساله خودیکی ازعوامل اصلی نهضت وقیام مردم مسلمان ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره)علیه نظام شاهنشاهی بود. آن چه مسلم است ، صرف نظر ازبعضی تک نگاری ها دراین حوزه ، هنوزکاستی ها ، ابهامات ، سوالها وحرفهای [...]


فرستاده شده در گفت و گو | دیدگاه‌ها خاموش