اروپا را چه کسانی اداره می کنند؟ (قسمت چهارم)

۱۱م دی, ۱۳۹۸

این گفت و گو را دولتمداران و مدیران ارشد دیپلماسی نخوانند! مدخل: محمّدتقی تقی ‌پور از پژوهشگران باسابقه در حوزه ی مباحث و مسایل تاریخی، سیاسی، بین المللی، یهود و صهیونیسم است. تاکنون ده ها کتاب و مقاله ی پژوهشی و نیز گفت و گو از ایشان منتشر شده است. بعضی آثار و نوشته های [...]


فرستاده شده در گفت و گو | بدون نظر

اروپا را چه کسانی اداره می کنند؟ (قسمت سوم)

۲۸م شهریور, ۱۳۹۸

این گفت و گو را دولتمداران و مدیران ارشد دیپلماسی نخوانند! مدخل: محمّدتقی تقی ‌پور از پژوهشگران باسابقه در حوزه ی مباحث و مسایل تاریخی، سیاسی، بین المللی، یهود و صهیونیسم است. تاکنون ده ها کتاب و مقاله ی پژوهشی و نیز گفت و گو از ایشان منتشر شده است. بعضی آثار و نوشته های [...]


فرستاده شده در گفت و گو | بدون نظر

اروپا را چه کسانی اداره می کنند؟ (قسمت دوم)

۲۸م شهریور, ۱۳۹۸

این گفت و گو را دولتمداران و مدیران ارشد دیپلماسی نخوانند! مدخل: محمّدتقی تقی ‌پور از پژوهشگران باسابقه در حوزه ی مباحث و مسایل تاریخی، سیاسی، بین المللی، یهود و صهیونیسم است. تاکنون ده ها کتاب و مقاله ی پژوهشی و نیز گفت و گو از ایشان منتشر شده است. بعضی آثار و نوشته های [...]


فرستاده شده در گفت و گو | بدون نظر

اروپا را چه کسانی اداره می کنند؟ (قسمت اول)

۲۸م شهریور, ۱۳۹۸

این گفت و گو را دولتمداران و مدیران ارشد دیپلماسی نخوانند! مدخل: محمّدتقی تقی ‌پور از پژوهشگران باسابقه در حوزه ی مباحث و مسایل تاریخی، سیاسی، بین المللی، یهود و صهیونیسم است. تاکنون ده ها کتاب و مقاله ی پژوهشی و نیز گفت و گو از ایشان منتشر شده است. بعضی آثار و نوشته های [...]


فرستاده شده در گفت و گو | بدون نظر

اروپا را چه کسانی اداره می کنند؟ (قسمت دوم)

۲۰م شهریور, ۱۳۹۸

این گفت و گو را دولتمداران و مدیران ارشد دیپلماسی نخوانند! مدخل: محمّدتقی تقی ‌پور از پژوهشگران باسابقه در حوزه ی مباحث و مسایل تاریخی، سیاسی، بین المللی، یهود و صهیونیسم است. تاکنون ده ها کتاب و مقاله ی پژوهشی و نیز گفت و گو از ایشان منتشر شده است. بعضی آثار و نوشته های [...]


فرستاده شده در گفت و گو | بدون نظر

زنان بیدار (قسمت سوم)

۲۰م فروردین, ۱۳۹۸

  تاثیر زنان در صدور انقلابات چیست؟ زنان می توانند در این صدور تاثیری داشته باشند؟ در حال حاضر حرکت های خوبی شروع شده است. که بخشی از آن ها تحرکات تشکل های غیردولتی است، به دلیل عمده ای از مسائل که مبتلابه جهان اسلام است، مانند مسئله بازگشت آوارگان فلسطینی، زندانیان تحت اشغال در کشورهای اسلامی که [...]


فرستاده شده در گفت و گو | بدون نظر

زنان بیدار (قسمت دوم)

۱۴م فروردین, ۱۳۹۸

چقدر مبارزات زنان جهان عرب را متاثر از فمنیسم غربی می  دانید؟ خوشبختانه به دلیل اینکه الگوی فعلی حضور زنان عرب در صحنه مبارزه بر گرفته از انقلاب اسلامی ایران و مبتنی بر فرهنگ اسلام است، از آسیبهای جریانهای فمنیستی غربی به دور است. البته در نسل قبلی مبارزین زنان فعال سیاسی و انقلابی وجود [...]


فرستاده شده در گفت و گو | بدون نظر

زنان بیدار (قسمت اول)

۲۵م بهمن, ۱۳۹۷

گفت وگو با فروز رجایی فر، فعال در امور زنان   جایگاه زن در کشورهای عربی چگونه است؟ بر خلاف تصوری که وجود دارد بسیاری از زنان کشورهای عربی، در جامعه حضور فعال دارند. خیلی از آنها به دانشگاه می  روند؛ فعالیت سیاسی می  کنند و وارد احزاب و مجلس می  شوند. این مسئله در فلسطین [...]


فرستاده شده در گفت و گو | بدون نظر

علم بهتر است، یا ثروت برای پول (قسمت دوم)

۲۷م آبان, ۱۳۹۷

نحوه اداره آن دبستان و دبیرستان کوروش، معلمین و کسانی که خارج از آن، از مدرسه حمایت  می کردند و نیز وضعیت فرهنگی مدرسه توضیح بفرمایید. مدیر مدرسه فردی فرانسوی به نام موسیو اوهایو بود و به کمک خانم فرانسویش مادام اوهایو که هر دو یهودی بودند. (همه، آن جا کمپلت ]به‌طور کامل[ یهودی بودند) و [...]


فرستاده شده در گفت و گو | بدون نظر

علم بهتر است، یا ثروت برای پول (قسمت اول)

۲۰م آبان, ۱۳۹۷

متن حاضر بخش کوچکی از مصاحبه آقای پرویز جاسمی با بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر است. آقای پرویز جاسمی به‌عنوان یک تاجر عادی هم اکنون در آلمان زندگی می ‌کند و این مصاحبه در خلال یکی از سفرهای ایشان به تهران، تهیه شده است. وی از سرگذشت، زندگی، تحصیلات و همچنین تاریخ تحولات ایران معاصر [...]


فرستاده شده در گفت و گو | بدون نظر