جرم خودباختگان ملّی نمای غربزده

۲۹م آبان, ۱۳۹۶

و از جمله چیزهایی که مانع دفاع مسلمین از کشورهایشان است، تبلیغات دامنه‌دار برای هرچه بزرگتر جلوه دادن قدرتهای خارجی است. در سابق از انگلیس، به دست به اصطلاح روشنفکران و تحصیلکردگان غربزده، یک غول ساخته شده بود و به دولت‌های بی‌اطلاع و ملتهای دربند تحمیل کرده بودند که اگر به یک فراش سفارتخانه انگلیس [...]


فرستاده شده در رهنمود ها | بدون نظر

دولت اسلام مداری و امانت داری؛ نه دیکتاتور

۱۸م آبان, ۱۳۹۶

 تا امروز هم تمام این فداکاریها، فداکاریهای روی اسلام است نه اینکه حساب دیگری دارد. مسئله ملیت هست، اما نه آن طوری که آقایان خیال می‌کنند که ما ملیت را بگیریم و کاری به اسلام نداشته باشیم، اول ملی باشیم و بعد اسلامی باشیم، نخیر، مسئله اسلامی بودن است که مردم را وادار کرد به [...]


فرستاده شده در رهنمود ها | بدون نظر

حاکمان ذلیل؛ ننگ کشورهای اسلامی

۴م آبان, ۱۳۹۶

ننگ نیست بر کشورهای اسلامی بر حکومتهای کشورهای اسلامی که اسرائیل بیاید و فلسطینی‌ها را آن‌طور کند؟ در لبنان آن جنایت‌ها را بکند و یک میلیارد جمعیت مسلمین بنشینند تماشاچی باشند؟ از چی می‌ترسند اینها؟ چرا باید این قدر بی‌عرضه باشند؟ شریان حیات شرق و غرب در دست اینهاست، نفت شریان حیات اینهاست. اگر ده [...]


فرستاده شده در رهنمود ها | بدون نظر

مصادیق حاکمان اشرافی و توسری خور

۲۷م مهر, ۱۳۹۶

یکی از خاصیت‌های بزرگ حکومت محرومین و مستضعفین این است که اینها دیگر از قدرت‌ها نمی‌ترسند. خاصیت اعیانیت و اشرافیت به اصطلاح و رفاه این است که چون همیشه خوف این مطلب که نبادا از این مقام، پایین بیایم و نبادا یک لطمه‌ای به اشرافیت من بخورد، این خوف، اسباب این می‌شد که نسبت به [...]


فرستاده شده در رهنمود ها | بدون نظر

سلوک و زندگی عالِم و روحانی

۲۰م مهر, ۱۳۹۶

بنابراین، انسان باید متوجه این معنا باشد، و خصوصاً این طبقه، این طبقه‌ای که می‌خواهند مردم را ارشاد کنند، اینها باید اقوالشان با اعمالشان موافق باشد، یعنی شمایی که مردم را تحذیر از دنیا می‌کنید، اگر خدای نخواسته، خودتان توجه‌تان به دنیا باشد و حریص در دنیا، مردم دیگر از شما باور نمی‌کنند؛ بلکه انحرافات [...]


فرستاده شده در رهنمود ها | بدون نظر

از دنیای مذموم تا دنیای مظهر الهی

۱۳م مهر, ۱۳۹۶

این یکی از اموری است که من نگرانش هستم و آقایان هم باید نگران باشند، و در هر جا هستند سفارش کنند به اهل علم و آنها را تحذیر کنند از دنیا. و این خیال نکنید که دنیا عبارت از این طبیعت است، این طبیعت را خدای تبارک و تعالی هیچ از آن تکذیب نکرده، [...]


فرستاده شده در رهنمود ها | بدون نظر

جمهوری اسلامی تحت پرچم امام حسین(علیه‌السلام) است

۶م مهر, ۱۳۹۶

امام خمینی:‌ کشور ما که قیام کرد، جمهوری اسلامی و استقلال کامل و «نه شرقی و نه غربی» را به دنیا اعلام کرد و از اول اعلام کرد که ما نه تحت حمایت آمریکا و نه تحت حمایت شوروی و نه تحت حمایت هیچ قدرتی نیستیم؛ ماییم و تحت عنایات خدای تبارک و تعالی و [...]


فرستاده شده در رهنمود ها | بدون نظر

نگرانی و خوف امام خمینی نسبت به روحانیون

۳۰م شهریور, ۱۳۹۶

این انقلاب ان شاء الله محفوظ می‌ماند و آسیبی از خارج به او نخواهد رسید؛ لکن آن چیزی که انسان را یک قدری نگران می‌کند، دو تا مطلب است که این مربوط به عموم روحانیت است: یک مطلب اینکه من خوف این را دارم که در این انقلاب که باید روحانیت تقویت بشود و آنچه [...]


فرستاده شده در رهنمود ها | بدون نظر

از اسلام علوی تا اسلام شیطانی

۲۳م شهریور, ۱۳۹۶

ما می‌دانیم که ابرقدرت‌ها و حکومت‌های وابسته به آنان با اسلام شاهنشاهی و ملْکی مخالف نیستند؛ بلکه بی‌شک آن را تأیید نیز می‌کنند. اسلامی که به وسیله ایادی ابلیسی خود و جهال بصورتِ عالم، عرضه شود – که علمای اسلام و مسلمانان نباید در امور سیاسی و اجتماعی مسلمین دخالت کنند و نباید در امور مسلمانان [...]


فرستاده شده در رهنمود ها | بدون نظر

بزرگیِ عید غدیر، از وجود با برکت علی علیه السلام است

۱۶م شهریور, ۱۳۹۶

مسئله غدیر، مسئله ای نیست که بنفسه برای حضرت امیر یک مسئله ای پیش بیاورد؛ حضرت امیر مسئله غدیر را ایجاد کرده است. آن وجود شریف که منبع همه جهات بوده است، موجب این شده است که غدیر پیش بیاید. غدیر برای ایشان ارزش ندارد؛ آنکه ارزش دارد، خود حضرت است که دنبال آن ارزش، [...]


فرستاده شده در رهنمود ها | بدون نظر